Tuchtrecht toegelicht: professioneel kritisch genoeg?

Informatie

In deze derde aflevering van ‘Tuchtrecht toegelicht’ behandelt Carel Verdiesen een tuchtrechtzaak waarin een ondernemer failliet gaat. De curator onderwerpt de samenstellend accountant aan een spervuur van vragen, maar betaalt de facturen van de accountant niet. De accountant schakelt een advocaat in, waarop de curator een tuchtklacht bij de Accountantskamer indient. Hoe loopt dit af? 

Tuchtrecht toegelicht
In elke aflevering van 'Tuchtrecht toegelicht' analyseert C.M. Verdiesen AA in ± 15 minuten een recente tuchtzaak. Hoe kwam de tuchrechter tot een oordeel? En waar ging het mis of wat heeft de accountant juist goed gedaan? Vaak zijn het herkenbare dilemma’s waar elke accountant mee worstelt en dat maakt deze zaken zo leerzaam.

De cursus duurt ongeveer 15 minuten en bevat géén toetsvragen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u het standpunt van de tuchtrechter ten aanzien van de pki bij significante posten beter inschatten.
  • weet u weer welke wet- en regelgeving hieraan ten grondslag ligt.
  • heeft u een indruk van de belangen en verplichtingen van de curator bij faillissement.

Auteur

  • C.M. Verdiesen AA

    Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.