Wat moet de MKB-accountant met duurzaamheid?
Nieuws

Heeft u wel eens van de term ‘greenwashing’ gehoord? Volgens Wikipedia is dat: “het zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is”. Als u aanwezig was bij de AV-dag 2018, moet het opgevallen zijn dat Fou-Khan Tsang RA (Voorzitter van de Raad van Bestuur bij Alfa Accountants & Adviseurs) opende met een toespraak over duurzaamheid: “Duurzaamheid… daar moet je iets mee,” niet alleen omdat het om de toekomst van onze maatschappij gaat, maar ook omdat verduurzaming een economisch vraagstuk is en om feiten en cijfers gaat. 

Duurzaamheid als onderdeel van de bedrijfsvoering

“De mkb-accountant gaat met wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid geconfronteerd worden,” vertelt Wendy Groot MSc RA, in een interview met PE-Academy. Liefde voor het accountancy-vak zit haar in hart en nieren. Ze is registeraccountant bij de Belastingdienst, schrijft verfrissende blogs op accountant.nl, begeleidt een trainee en duaal-studenten en is bestuurslid bij de NBA Young Profs. Op al deze vlakken krijgt zij in toenemende mate met duurzaamheid te maken.

Wendy benadrukt dat duurzaamheid steeds meer een integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. “Bijna alle bedrijven gaan te maken krijgen met de uitwerking van het Klimaatakkoord. Stel je hebt een klant in de tuinbouw. Dan moet je echt wel wat van de wet- en regelgeving als gevolg van bijvoorbeeld de energietransitie weten. Het zal net zo gaan als met IT: het is straks niet meer weg te denken bij onze klanten en wordt daarmee een vast onderdeel van ons werk.” Nu al zien we dat in het Belastingplan 2019 fiscale groene maatregelen zijn opgenomen: hogere belasting op aardgas, lagere op elektriciteit en bijtelling op een fiets van de zaak. Daarnaast blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau dat van de circa 700 mkb-ondernemingen driekwart duurzaam bezig is, met kostenbesparing als belangrijkste motief. Hier ligt een kans voor de mkb-accountant.

Financiële toekomstbestendigheid

Toch leeft het thema nog niet bij mkb-accountants. Wendy: “En dat terwijl duurzaamheid, lange termijn waardecreatie en focus op continuïteit financieel ook wat oplevert. Juist familiebedrijven kwamen relatief goed uit de crisis; door hun lange termijn visie en oog op continuïteit. Naar mijn mening bij uitstek een voorbeeld van duurzaamheid!” Een onderzoek van de University of Liverpool vormt hierop een mooie aanvulling: “Door duurzaamheid door te voeren in de toeleveringsketen zijn bedrijven op zowel de korte termijn als de lange termijn stabieler [en is er] minder financieel risico,” (bron: accountant.nl). 
    

Open vizier

Duurzaamheid raakt de bedrijfsvoering van organisaties, ook in het mkb. Greenwashing is slechts één van de factoren waardoor u er als accountant mee te maken kunt krijgen. Grote ondernemingen zijn vanaf 2017 verplicht gesteld om in het bestuursverslag “mededeling te doen omtrent de resultaten van het beleid ten aanzien van milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden”, (Besluit bekendmaking niet-financiële informatie). Wendy: “Het zou me niet verbazen als niet-financiële informatie overal een verplicht onderdeel van de externe verslaggeving gaat worden. Het maatschappelijk verkeer verwacht dat ook steeds meer: goed om te weten wat er financieel op tafel wordt gelegd, maar wat is jullie sociale en klimaatimpact op de wereld? Van één van mijn trainees hoorde ik dat duurzaamheid al onderdeel van het curriculum is geworden. Je moet je breder ontwikkelen dan de controle an sich en altijd een open vizier houden.”

 

 

Lees ook de blog van Wendy op accountant.nl.