Accountancy en integriteit: omgaan met fraude
Nieuws

‘De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft accountantskantoor Deloitte voor de rechtbank in Rotterdam gedaagd voor de geleden schade van investeerders als gevolg van onregelmatigheden in de boekhouding van meubelconcern Steinhoff’. Als je op de zoekterm ‘integriteit accountant’ op het internet zoekt, komt dit artikel van Accountant.nl als een van de eerste omhoog. Regelmatig verschijnen over dit onderwerp diverse artikelen.

Integriteit

Dit soort artikelen vallen onder de categorie integriteit. Bij integriteit wordt al snel gedacht aan morele aspecten, maar in de regelgeving wordt ook gedacht aan simpelweg het naleven van wetten en regels. Dus niet alleen de houding maar ook het gedrag van een cliënt. Dat scheelt, want u kunt natuurlijk niet in het hoofd van uw cliënt kijken. En wat de opdrachtgever zegt te doen, zegt ook niet alles. Maar uit het gedrag kunt u wel het een en ander afleiden. Overigens kunt u dan meestal nog niet vaststellen dat uw cliënt integer is; hoogstens kunt u constateren dat u geen signalen hebt dat hij of zij niét integer is.

De VGBA

De VGBA is principle based. Dat wil zeggen dat er algemene regels worden gegeven die van toepassing kunnen zijn op meerdere situaties, situaties die niet allemaal in de VGBA beschreven zijn. Deze algemene regels zijn principes en het is aan de accountant om te bepalen wanneer welke principes van toepassing zijn, in de geest van de VGBA. Dat betekent dat de accountant de bedoeling van de VGBA altijd in het oog moet houden en ertegen moet waken dat het beroep in diskrediet wordt gebracht. Dit in tegenstelling tot rule based, waarbij specifieke situaties/zaken worden geregeld met verplicht toe te passen maatregelen.

Er is dus sprake van basisprincipes in plaats van een precies beschreven regel voor een precies beschreven omstandigheid. Een net wat afwijkende situatie kan tot dezelfde uitkomst leiden. In het geval van rule based is de regel uitsluitend van toepassing bij de genoemde situatie. Dat is dus bij de VGBA niet het geval.

De vijf fundamentele beginselen

Integriteit is duidelijk zichtbaar opgenomen in de diverse regelgeving waar u als accountant mee te maken hebt. Volgens de VGBA houdt de accountant zich, wanneer hij/zij handelt in het algemeen belang, aan vijf fundamentele beginselen;

  • professionaliteit;
  • integriteit;
  • objectiviteit;
  • vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en
  • vertrouwelijkheid.

Alle registeraccountants en accountant-administratieconsulenten moeten zich overigens houden aan deze beginselen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de functie die de accountant uitoefent, of de accountant als openbaar accountant, interne accountant, overheidsaccountant of accountant in business werkzaam is.

PE-Academy heeft in samenwerking met Accountant Carel Verdiesen AA de cursus VGBA in de praktijk ontwikkeld. Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Sinds 2015 is hij lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk.

Naast deze cursus biedt PE-Academy u een aanbod van ruim 65 cursussen waarin actuele, vakinhoudelijke onderwerpen aan bod komen. U kunt onze cursussen online volgen waar en wanneer het u uitkomt. Kennis maken met ons aanbod? Probeer gratis een van onze proefcursussen of neem contact met ons op via 030-26 44 100. Wij staan u graag te woord!