Actualiteiten verslaggeving Deel 2

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving volgen elkaar in rap tempo op. Voor het correct opstellen van de jaarrekening is het belangrijk dat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In de cursus Actualiteiten verslaggeving Deel 1 besprak C.M. Verdiesen AA de belangrijkste wijzigingen in de RJk op het gebied van investeringen en onderhoud, de geamortiseerde kostprijs en onderhanden projecten. In dit tweede deel van de cursus, dat 1 uur duurt, gaat hij dieper in op twee specifieke verslaggevingsthema’s: cryptovaluta, en investeringen en onderhoud. 

Deze cursus is vooral relevant voor accountants die actief zijn in het grote mkb, omdat de onderwerpen in deze cursus daar een grotere rol spelen. Bent u actief in het kleine mkb? Dan ervaart u deze cursus wellicht als minder aansluitend bij uw praktijk. Niettemin kan het goed zijn u wel in deze thema’s te verdiepen om u ervan te verzekeren dat u niets mist.

Deze cursus is opgenomen in mei 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de aandachtspunten rondom cryptovaluta voor u als accountant
 • weet u hoe u cryptovaluta in de jaarrekening verwerkt
 • kunt u beter inschatten met welke methode u investeringen en onderhoud op de juiste manier in de jaarrekening verwerkt en welke impact dit heeft

Auteur

 • C.M. Verdiesen AA

  C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de mkb-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, NV COS, verslaggeving en kwaliteitssystemen. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten