Onderhanden projecten in de jaarrekening (RJ 221)

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de praktijk blijkt dat veel accountants moeite hebben met Onderhanden projecten. RJ 221 Onderhanden projecten is geschreven vanuit de achtergrond van de bouwsector. In die sector komen vaak langlopende bouwprojecten voor, waarbij het niet realistisch wordt gevonden om de opbrengsten pas bij de finale oplevering van het project te nemen. In RJ 221 wordt daarom een alternatieve verwerkingsmethodiek beschreven waarbij de opbrengsten en kosten al gedurende de uitvoering van het project worden verwerkt in de jaarrekening: de zogenaamde ‘percentage of completion’-methode (POC).

In deze cursus staat de POC-methode centraal en komen aspecten van Onderhanden projecten aan bod waar de regelgeving niet heel duidelijk over is. Ook laat de docent zien hoe er spraakverwarring kan ontstaan tussen u en uw klant bij het spreken over de verwerking in de jaarrekening. Aan de hand van video, tekst en tal van voorbeelden helpt de docent u met het ontwikkelen van uw ordeelsvermogen, zodat u beter weet om te gaan met het verwerken van Onderhanden projecten.

Deze cursus is in februari 2023 geactualiseerd.

Accreditatie Nederlands instituut voor Register Valuators (NiRV)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het NiRV, voor 2 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het NiRV. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u om te gaan met aspecten van Onderhanden projecten waar de regelgeving niet heel duidelijk over is.
 • weet u hoe de projectkosten worden bepaald en hoe u de POC-methode toepast.
 • bent u bekend met voortgangsmeting, POC zero profit en omgang met verwachte verliezen.
 • let u op de verschillende aandachtspunten bij presentatie in de balans en winst-en-verliesrekening. 
 • kunt u spraakverwarring voorkomen tussen u en uw klant, in gesprek over de verwerking in de jaarrekening.
 • begrijpt u waarom de POC-methode relevant kan zijn voor meerdere vormen dienstverlening naast de bouwsector.  

Auteur

 • dr. B. Kamp RA

  Dr. Bart Kamp RA is hoofd Financiële verslaggeving van het Bureau Vaktechniek van BDO en lid van de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Eerder was hij verbonden aan de accountantsopleiding van de Universiteit van Tilburg, lector aan de Fontys Hogeschool voor Financieel Management.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten