Derivaten in het mkb: valutatermijncontracten en renteswap

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Steeds meer mkb-ondernemingen proberen met financiële derivaten rente- en wisselkoersrisico’s te verminderen. Derivaten zijn overeenkomsten die tussen twee partijen tot stand komen en waarvan de waarde is gebaseerd op de ontwikkeling van een bepaalde onderliggende waarde, zoals een wisselkoers of rentetarief. De waarde van een derivaat verandert dus als de waarde van de rente of wisselkoers verandert.

Deze cursus richt zich met name op valutatermijncontracten en renteswaps. Een valutatermijncontract is een overeenkomst om op een toekomstig tijdstip vreemde valuta tegen een van tevoren afgesproken koers (termijnkoers) en hoeveelheid aan te kopen of te verkopen. Een renteswap is een ruiltransactie van rentebetalingen op een fictieve hoofdsom in dezelfde valuta.

Omdat het mkb regelmatig gebruikmaakt van valutatermijncontracten en renteswaps en iedere accountant, ook die in het mkb, dient te beschikken over basiskennis van valutatermijncontracten en renteswaps, neemt de docent u in deze cursus mee in de materie, aan de hand van de belangrijkste begrippen, praktijkvoorbeelden en rekentechniek, dus u gaat aan de slag met formules en berekeningen. Na het volgen heeft u kennis over de wijze waarop valutatermijncontracten en renteswaps in de jaarrekening verwerkt kunnen worden.

Deze cursus is in december geactualiseerd. 

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)

Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, met 1 fiscaal PE-punt en 3 algemene PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het RB.

Accreditatie Nederlands instituut voor Register Valuators (NiRV)

Deze cursus is geaccrediteerd voor het NiRV, voor 4 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het NiRV. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: 

 • begrijpt u hoe het mkb valutatermijncontracten en renteswaps gebruikt om zich in te dekken tegen valuta- respectievelijk renteschommelingen.
 • weet u hoe waarderingen van valutatermijncontracten en renteswaps tot stand komen.
 • kent u de risico’s van valutatermijncontracten en renteswaps.
 • heeft u kennis over de wijze waarop valutatermijncontracten en renteswaps in de jaarrekening verwerkt kunnen worden.

Auteur

 • dr. J. Lemmen

  Dr. Jan Lemmen heeft na zijn studie en promotie in 1996 aan de Universiteit van Tilburg gewerkt als Research Officer in EMU bij de Financial Markets Group van de London School of Economics & Political Science. Daarna werkte hij in Den Haag als onderzoeker voor het Centraal Planbureau en voor de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (Commissie-De Wit). In Londen en Den Haag schreef hij diverse artikelen over de landencrisis in de Eurozone. In 1998 verscheen zijn boek over de integratie van financiële markten in Europa bij uitgeverij Edward Elgar. Vanaf 2003 is hij tevens actief als freelance monetair expert voor Micromacro Consultants te Den Haag. Verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen gaf hij diverse cursussen, waaronder Financiële markten & financiële instrumenten, Financiële instellingen & monetaire theorie en Internationale beleggingen. Momenteel is hij als externe docent verbonden aan zowel de Finance Group van de Erasmus Universiteit Rotterdam als de Finance Group van de Universiteit van Amsterdam.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten