DCF-waardering mkb

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus maakt u kennis met de meest betrouwbare en geaccepteerde methode om de economische waarde van een onderneming te bepalen: de DCF-methode. De DCF-variant die het meest gebruikt wordt, is de WACC-methode. Aan de hand van voorbeeldberekeningen legt de docent uit hoe de WACC-methode werkt. Tevens besteedt de docent kort aandacht aan de APV-methode, de waarde aandelen en de waarde goodwill. De focus in deze cursus ligt op de rekentechniek, dus u gaat veel aan de slag met formules en berekeningen. Daarnaast komen de belangrijkste begrippen en aandachtspunten aan bod, zodat de toepassing van de DCF-methode en de onderbouwing van de uitgangspunten kunnen worden gecontroleerd en beoordeeld.

Deze cursus maakt van u geen waarderingsdeskundige. U krijgt echter wél inzicht in de belangrijkste DCF-waarderingsmethoden en de onderliggende begrippen. Na het volgen van de cursus kunt u waarderingsrapporten begrijpen, analyseren en evalueren. Deze bagage stelt u in staat om zaken concreet te vertalen naar de praktijk van uw cliënt, de juiste vragen te stellen en daarover adequaat discussie te voeren.

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 3 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het RB. 

Accreditatie Nederlands instituut voor Register Valuators (NiRV)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het NiRV, voor 3 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het NiRV. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
•    heeft u inzicht in de belangrijkste DCF-waarderingsmethoden en hun basisprincipes
•    heeft u kennis van de belangrijkste begrippen die een rol spelen bij DCF-waardering 
•    kunt u waarderingsrapporten beter analyseren, beoordelen en evalueren
•    kunt u zich gemakkelijker redden in gesprekken met waarderingsdeskundigen 
•    bent u in staat uw eigen cliënten effectiever te adviseren over waarderingsvraagstukken

Auteur

 • ir. P.D. Schuitmaker MBA RAB

  Na studies aan de TU Delft en de Strathclyde Graduate Business School in Glasgow vervulde Ir. Peter D. Schuitmaker MBA RAB managementfuncties bij ondermeer Philips Consumer Electronics en Alcatel. Als bedrijfsadviseur bij Syntens gaf hij mkb-advies op het vlak van strategieontwikkeling en bedrijfskundige terreinen en ging vervolgens aan de slag als bedrijfsadviseur voor investeringsbevordering bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant. Daar ondersteunde hij bedrijven bij het aantrekken van bancair en risicodragend vermogen.

  In november 1999 startte Schuitmaker zijn adviesbedrijf Bureau voor Bedrijfsoverdracht en -Financiering (BBO&F) in Breda. Circa 300 bedrijven zijn al succesvol geholpen bij bedrijfsoverdracht en –financiering. Van juli 2008 tot en met september 2010 werkte hij op detacheringsbasis bij het ministerie van Economische Zaken (RVO), met als werkterrein de uitvoering van krediet- en garantieregelingen.

  Schuitmaker is lid van de Dutch Corporate Finance Association en gecertificeerd lid van de beroepsorganisatie BOBB. Hij publiceerde artikelen over bedrijfsoverdracht en schreef een vijftal boeken over dit onderwerp. Zijn laatste boek “Waardering Eenmanszaak, Prijsbewust Begrip van Waarde” verscheen in september 2019.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten