AVG: wat moet en wat mag?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Organisaties hebben de afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de documentatie daarvan. Boetes op niet-naleving van de wet zijn verhoogd en organisaties kunnen gehouden worden een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen en een Privacy Impact Assessment uit te voeren. 

In deze cursus begint mr. M. Weij bij de basis van de AVG: welke verschillende soorten persoonsgegevens zijn er en welke rollen zijn er te onderscheiden voor degenen die met die gegevens moeten werken? Wat wordt er vastgelegd in een verwerkersovereenkomst? Vervolgens gaat hij in op het juridisch kader, waarbij de grondslag, bewaartermijn, informatieplicht en de rechten van betrokkenen en dataportabiliteit aan bod komen. Ook behandelt de docent verplichtingen rondom incidenten en de rol van de Functionaris Gegevensbescherming. De theorie wordt afgewisseld met recente casuïstiek en praktijktips.

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 2 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het RB. 

Accreditatie Nederlands instituut voor Register Valuators (NiRV)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het NiRV, voor 2 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het NiRV. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kunt u de verschillende soorten persoonsgegevens onderscheiden.
 • kent u de verschillen tussen een betrokkene, een verantwoordelijke en een verwerker, en weet u welke eigenschappen en verantwoordelijkheden bij deze verschillende rollen horen.
 • weet u wat een verwerkersovereenkomst is en wanneer deze nodig is.
 • weet u welke juridische grondslagen een rol spelen in de omgang met persoonsgegevens, zoals de bewaartermijn en de informatieplicht.
 • bent u zich bewust van de rechten van betrokkenen en weet u op welke wijze u hiermee rekening dient te houden.
 • weet u wat de verplichtingen zijn als er zich een incident voordoet.
 • weet u welke sancties er tegenover overtredingen kunnen staan.

Auteur

 • mr. M. Weij

  Menno Weij studeerde civiel- en strafrecht aan de Universiteit Leiden, rondde in 2001 de opleiding ICT-recht af aan de Grotius academie en vervult een bestuursfunctie bij Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (VIRA). Menno Weij is partner Tech & Privacy Law bij BDO Legal en gespecialiseerd in ICT-recht, Outsourcing, e-Commerce, Privacy alsmede in auteurs- en merkenrecht. Bij deze laatste twee specialisaties ligt vooral de nadruk op software en op internet gerelateerde aspecten. Menno Weij is tevens oprichter van de start up: Vraag Hugo. Hier kunt u terecht voor voorbeelden van een verwerkersovereenkomst en voor andere diensten.  

   

 • T.A.M. Janssen

  T.A.M. Janssen LL.B. studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en studeerde af in de richting Internet, Intellectuele Eigendom en ICT aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2018 is zij werkzaam als jurist bij BDO Legal binnen het team Tech & Privacy Law. De nadruk binnen haar werkzaamheden ligt met name op vraagstukken rondom privacy, intellectuele eigendom en IT-contracten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten