Btw, overdrachtsbelasting en onroerende zaken

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Let op: deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld voor fiscalisten. Afhankelijk van uw fiscale voorkennis kan het niveau van deze cursus hoger liggen dan dat van de andere cursussen.

Overdrachtsbelasting en btw zijn van belang voor iedereen die met vastgoed te maken heeft. Deze heffingen spelen niet alleen een grote rol bij aankoop van vastgoed, maar ook bij de ontwikkeling en verkoop en de exploitatie en gebruik. In deze cursus leert u de hoofdlijnen van beide heffingen als het gaat om vastgoed. Vanuit de vastgoedpraktijk krijgt u direct toepasbare praktische vuistregels aangereikt. U raakt verder vertrouwd met de relevante Nederlandse en EU-regelgeving en jurisprudentie op dit gebied van het belastingrecht.

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)

Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 2 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het RB.

Accreditatie Nederlands instituut voor Register Valuators (NiRV)

Deze cursus is geaccrediteerd voor het NiRV, voor 2 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het NiRV. 

Deze cursus geactualiseerd in maart 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de hoofdlijnen van de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting en de hierbij relevante wetgeving
 • weet u in hoofdlijnen hoe de heffing van btw en overdrachtsbelasting bij de levering van onroerende zaken verloopt
 • kent u de btw-gevolgen van verhuur van onroerende zaken
 • kunt u de belangrijkste begrippen als: 'recht op aftrek', 'herziening' en 'economische eigendom' uitleggen
 • kent u de belangrijkste jurisprudentie van zowel Nederlandse rechters als het EU Hof van Justitie op het gebied van btw, overdrachtsbelasting en onroerende zaken

Auteur

 • prof. dr. R.A. Wolf

  Redmar Wolf (1966) is Partner Indirect tax bij Mazars Amsterdam, hoogleraar belastingrecht aan de Rijksuniversiteit van Groningen en raadsheer-plaatsvervanger aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is redactielid van de uitgave Vastgoed fiscaal & Civiel (Sdu) en auteur van tal van (wetenschappelijke) publicaties.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten