Impact Covid-19 controle boekjaar 2020

Informatie

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die de overheid als gevolg daarvan getroffen heeft, hebben impact op ondernemers en daarmee ook op accountantsorganisaties, de jaarverslaggeving 2020 en lopende controlewerkzaamheden.

In deze cursus gaat docent H.A. van der Laan RA in op de belangrijkste attentiepunten binnen de controlewerkzaamheden, mede ter voorkoming van aansprakelijkheid, interpretaties en verwachtingen met betrekking tot controleopdrachten en de jaarverslaggeving.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • weet u welke aspecten binnen de jaarverslaggeving 2020 extra aandacht vragen als gevolg van de coronacrisis met betrekking tot continuïteit, waardering en gebeurtenissen na balansdatum.
  • bent u alert op de aandachtspunten binnen de controlewerkzaamheden als gevolg van de coronacrisis met betrekking tot inventarisaties, cijferanalyses en continuïteit. 
  • kunt u gemakkelijker invulling geven aan de risicoparagraaf, de toekomstparagraaf en de continuïteitsparagraaf.
  • bent u bekend met de aandachtspunten rondom bijzondere waardeverminderingen en de waardering van voorraden.
  • weet u op welke manier de steunmaatregelen, uitgestelde leasetermijnen en leningen in de jaarrekening verwerkt moeten worden en welke toelichtingen nodig zijn.
  • heeft u tips in handen om goed om te gaan met de uitdagingen die binnen de risicoanalyse ontstaan als gevolg van de coronacrisis.

Auteur

  • H.A. van der Laan RA

    De heer H.A. van der Laan is de oprichter van de rechtsvoorganger van het Compliancekantoor, waaraan hij nu als partner is verbonden. In de periode 2001 - 2008 is Van der Laan als toezichthouder werkzaam geweest bij de AFM, eerst bij toezicht sector instellingen en vanaf medio 2003 bij toezicht accountantsorganisaties. In de periode daarvoor en daarna is hij werkzaam geweest in de openbare beroepspraktijk, meest recentelijk als lid van het managementteam van de controlepraktijk van GIBO Groep (tegenwoordig Flynth), en daarvoor ruim vijf jaar bij Ernst & Young in de internationale controlepraktijk en financial services sector. Zowel bij Ernst & Young, de AFM en nu bij het Compliancekantoor heeft Van der Laan specifieke expertise opgebouwd op het gebied van groepscontroles.