Aandachtspunten Externe Verslaggeving

Informatie

Deze korte cursus brengt u op de hoogte van een aantal veelgemaakte fouten bij reviews en toetsingen. Na een aantal inleidende opmerkingen over kennis van verslaggevingsstelsels, uitgangspunten en waarderingsgrondslagen in de verslaggeving, maakt de docent de slag naar een aantal onderwerpen die vaak fout gaan of gewijzigd zijn in de verslaggevingspraktijk. Na het volgen van deze cursus kent u aandachtspunten en adviezen om om te gaan met veelvoorkomende problemen in de verslaggevingspraktijk.

Accreditatie NBA
Na het succesvol afronden van deze cursus, kunt u 1 PE-uur toekennen. 

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 1 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, wordt dit punt automatisch doorgegeven aan het RB.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: 

  • bent u bekend met wat er vaak fout gaat in de praktijk bij verslaggevingsstelsels, bijzondere rechtspersoenen en het wel/niet toepassen van Boek 2 titel 9, de verwerking van voorraden in de balans en kosten van onderzoek en ontwikkeling
  • weet u hoe u om moet gaan met een belangrijke RJ-uiting in 2019 rondom kosten groot onderhoud
  • weet u waarom het noodzakelijk is om meer te doen met foutherstel in de verslaggevingspraktijk

Auteur

  • C.M. Verdiesen AA

    Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.