Focus op MKB: Vastgoed in een BV

Informatie

Welkom bij de aflevering van Focus op MKB: vastgoed in een bv. Wat zijn de belangrijkste verschillen bij vastgoed in een bv en vastgoed in een IB-onderneming? Tijdens deze aflevering gaan D.J. ter Harmsel AA RB, mr. W.J.M. Vennix RB en J. van Weerdenburg u meenemen in de ontwikkelingen die spelen op het gebied van vastgoed. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vier onderwerpen: Bij aankoop, denkt u hierbij aan de 1ste waardering (componentenleer of voorziening groot onderhoud), Tijdens gebruik, zoals waardering op actuele waarde en de verwerking van fiscaal-commerciële verschillen, Bij einde gebruik – verkoop, zoals de verwerking van boekwinst in de commerciële jaarrekening, Verhuur van vastgoed, zoals het ondernemingsvermogen in de IB. 

Accreditatie NBA
Na het succesvol afronden van deze cursus, kunt u 1 PE-uur toekennen. 

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 1 PE-punt. Als u de cursus heeft behaald, wordt dit punt automatisch doorgegeven aan het RB.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de jaarlijkse afschrijving bepalen bij aankoop van een pand
 • kunt u de verschillende fiscale regelingen toepassen 
 • kent u de specifieke aandachtspunten voor de inkomstenbelasting
 • kunt u de tips van de experts toepassen in de praktijk

Auteur

 • D.J. ter Harmsel AA RB

  Na zijn studie startte Dirk ter Harmsel als AA RB bij Alfa accountants en adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur Vaktechniek accountancy. In de periode 2004 -2008 was hij bestuurslid van de NOvAA, in het laatste jaar nam hij het voorzitterschap voor zijn rekening. In 2009-2010 was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Deze functie heeft hij moeten opgeven toen hij in juli 2010 opnieuw in het bestuur van de NOvAA gekozen werd. Vanaf juni 2012 tekende hij opnieuw voor het voorzitterschap. In juni 2013 is hij benoemd als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Per 22 juni 2015 is Diana Clement zijn opvolger. 
   

 • mr. W.J.M. Vennix RB

  Mr. W.J.M. (Wil) Vennix RB is partner bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg en adviseert een breed pakket aan mkb-ondernemers. In 2006 is hij bestuurslid geworden van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, later gefuseerd tot het Register Belastingadviseurs. Van 2014 tot 2018 is hij voorzitter van het RB geweest en bij zijn afscheid is hij benoemd tot erelid van de vereniging. Verder is Wil redactielid van het Weekblad Fiscaal Recht, Het Register en het PE-Tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging.

 • J. Weerdenburg

  John Weerdenburg AA heeft zijn AA-opleiding gevolg bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij startte zijn carrière bij diverse accountantskantoren in het MKB. Vanaf 1998 is hij adviseur voor accountantskantoren, waarvan vanaf 2006 als (mede) oprichter en directeur van Auxilium Adviesgroep in Leusden. Daar ondersteunt hij, samen met een team van 25 personen, MKB accountants. John heeft een affiniteit met vaktechniek, hetgeen blijkt door zijn publicaties op accountant.nl. Tenslotte is hij betrokken bij de opleiding tot MKB accountant door voor de NBA zowel externe beoordelaar als examinator te zijn.