Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 9 september 2019 af.

Focus op MKB: Wijzigingen belastingplan 2019 & actualiteiten

Informatie: 

In deze aflevering van Focus op MKB gaan D.J. ter Harmsel AA RB, Mr. H.A. Elbert en mr. S.F.J.J. Schenk RB met elkaar in gesprek over de maatregelen die hebben plaats gevonden naar aanleiding van Prinsjesdag. De rekening-courant schuld, de Tesla-taks en de werkkostenregeling worden onder andere besproken. Tevens worden de fiscale actualiteiten besproken. Welke zaken spelen in de vennootschapsbelasting sfeer kijkend naar de BV en dga? Wat zijn de wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting en welke gevolgen heeft dit voor de ondernemer? En verder krijgt u tips en trucs die u nog voor het einde van dit jaar kunt toepassen om uw klanten goed te kunnen helpen en adviseren. Deze en andere vragen komen in deze aflevering aan bod.

Accreditatie NBA
Na het succesvol afronden van deze cursus, kunt u 1 PE-uur toekennen. 

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 1 PE-punt. Als u de cursus heeft behaald, wordt dit punt automatisch doorgegeven aan het RB.

Preview video: 

Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de laatste maatregelen omtrent het Belastingplan 2019;
  • bent u zich bewust van de actuele ontwikkelingen op fiscaal gebied;
  • kunt u de tips van de experts toepassen in de praktijk.
Auteur: 

D.J. ter Harmsel AA RB

Na zijn studie startte Dirk ter Harmsel als AA RB bij Alfa accountants en adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur Vaktechniek accountancy. In de periode 2004 -2008 was hij bestuurslid van de NOvAA, in het laatste jaar nam hij het voorzitterschap voor zijn rekening. In 2009-2010 was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Deze functie heeft hij moeten opgeven toen hij in juli 2010 opnieuw in het bestuur van de NOvAA gekozen werd. Vanaf juni 2012 tekende hij opnieuw voor het voorzitterschap. In juni 2013 is hij benoemd als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Per 22 juni 2015 is Diana Clement zijn opvolger. 
 

mr. H.A. Elbert

Heleen Elbert is fiscaal jurist en oud-belastinginspecteur. Zij is werkzaam als belastingadviseur bij ELBERT FISCAAL. Als auteur is zij verbonden aan onder meer het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, de fiscale encyclopedie Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht en het tijdschrift Belastingzaken. Daarnaast zijn onder meer de volgende boeken van haar hand: ‘De auto, zakelijk en privé’ (Sdu Uitgevers) en ‘Parkeerbon? Nee dank u!’ (Bzzztôh). Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen en trainingen op, onder meer, het gebied van de autobelastingen.

Heleen focust zeker niet alleen op autobelastingen. Met haar brede fiscale kennis adviseert zij ondernemers ook inzake estate planning, firmaproblematiek in het mkb en echtscheiding.

mr. S.F.J.J. Schenk RB

Sylvester Schenk is sinds 1987 werkzaam in de fiscale praktijk en was van 1999-2017 verbonden aan Flynth adviseurs en accountants, in de laatste periode als directeur Wetenschappelijk bureau en daarvoor als directeur Fiscale Zaken. In de periode 2006-2014 heeft hij de voorzittersrol binnen het Register Belastingadviseurs vervuld. Hij is hoofdredacteur van het RB-vakblad Het Register alsmede van het Fiscaal Praktijkblad en het Land- en Tuinbouwbulletin. Met ingang van mei 2017 is Sylvester directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00