Cursusinformatie

Eerste hulp bij strafrechtelijk financieel onderzoek

Informatie: 

In het jaarverslag 2014 van het Bureau Financieel Toezicht (BFT)  is te lezen dat het aantal onderzoeken bij accountants door het BFT sterk toe nam ten opzichte van voorgaande jaren. Ook heeft het BFT diverse bestuurlijke boetes opgelegd in 2014. Het openbaar Ministerie publiceert met enige regelmaat over door de FIOD ingediende tuchtklachten tegen bijvoorbeeld accountants. Ook de FIOD heeft aangekondigd onderzoeken bij accountants te willen intensiveren.

Een bezoek van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) kan accountants plotseling overvallen. De FIOD komt in sommige gevallen onaangekondigd op bezoek, ook buiten kantooruren. Hetzelfde kan gelden voor het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en andere instellingen. Het mogelijk acute karakter en de gevolgen van dergelijke bezoeken maken dat u vooraf goed op de hoogte moet zijn van uw rechten en plichten en die van de externe toezichthouders. Drs. A.A. Boxum RA EMITA behandelt de handelwijze van deze instanties, uw rechten en plichten, de rechten en plichten van de toezichthouders en biedt u praktische tips ter voorbereiding op dergelijke onderzoeken.

Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

•             heeft u kennis van de handelwijze van de meest voorkomende  instanties die u kunnen bezoeken;
•             heeft u inzicht in de wet- en regelgeving die van toepassing is bij een dergelijk onderzoek;
•             kunt u de belangrijkste potentiele gevolgen die een dergelijk onderzoek kan hebben in kaart brengen;
•             heeft u kennis van de verschillende posities die u kunt hebben in een dergelijk onderzoek en hiernaar handelen;
•             bent  u op de hoogte van de spelregels en uw rechten en plichten bij een dergelijk onderzoek;
•             heeft u inzicht in de belangrijkste rechten en plichten van de instanties en kunt hierop anticiperen;
•             herkent u de momenten waarop inschakeling van een (externe) adviseur noodzakelijk is;
•             krijgt u handvaten om uw afwegingen te kunnen maken ten aanzien van  benodigde follow- up. 

 

Auteur: 

A.A. Boxum RA EMITA

Drs. A.A. (Alex) Boxum is registeraccountant en IT-auditor en is thans werkzaam voor  V&A accountants adviseurs  als directeur Trainingen  & Compliance. Uit dien hoofde ondersteunt hij accountantskantoren op het gebied van het voldoen aan wet- en regelgeving en kwaliteitsbevordering. In zijn huidige functie maar ook in de afgelopen functies als compliance officer bij verschillende kantoren heeft hij ervaring opgedaan met de wet- en regelgeving en de onderzoeken die aan de orde  komen in de online cursussen van zijn hand. 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00