De nietigverklaring van een testament

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

“Mijn moeder kon helemaal niet testeren, zij was al jaren dementerend!”

Het aantal procedures over de vraag of een testament rechtsgeldig tot stand is gekomen zit in de lift. In deze cursus wordt ingegaan op de vraag wanneer er sprake is van een uiterste wil en aan welke voorwaarden deze moet voldoen om als geldig te worden aangemerkt. Er wordt ruim stilgestaan bij de vernietigingsgronden en mogelijkheden om een testament nietig te laten verklaren. Met tips over de procesvoering in procedures met betrekking tot de geldigheid van testamenten is deze cursus onmisbaar voor de erfrechtprofessional.

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2023.

Let op: dit is een cursus die ontwikkeld is als basiscursus voor advocaten.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus:

 • weet u waarom een uiterste wilsbeschikking in een notariële akte moet worden opgenomen
 • weet u op welke gronden vernietiging van een testament kan worden gevorderd
 • weet u in welke gevallen er sprake is van nietigheid van een testament
 • kunt u de procedure tot vernietiging of nietigverklaring op de juiste wijze insteken

Auteur

 • mr. Sander Baetens

  Sander Baetens is advocaat, (nalatenschaps)mediator en partner bij SCG Advocaten in Eindhoven. Daar houdt hij zich uitsluitend bezig met erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke zaken. Sander is vicevoorzitter van de Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland (VEAN) en docent erfrecht bij diverse onderwijsinstellingen, zoals E-wise en de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR). Sander publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften over erfrechtelijke onderwerpen, waarbij de vereffening van nalatenschappen zijn bijzondere interesse heeft. Hij is co-auteur van het SDU Compendium Erfprocesrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten