De juridische aspecten van financieel ouderenmisbruik

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

“Mijn broer heeft met de pinpas van mijn moeder boodschappen gedaan, zonder dat zij dit wist!”

Niet zelden leidt het beheer over het vermogen van een derde tot discussies onder erfgenamen. In de cursus De juridische aspecten van financieel ouderenmisbruik wordt door de docent mr. S.R. (Sander) Baetens ingegaan op de juridische context van financieel ouderenmisbruik. Er wordt stilgestaan bij de mogelijkheden een schenking te vernietigen met behulp van art. 7:176 BW. Wanneer kan er nog rekening en verantwoording worden gevorderd? Onder welke voorwaarden kan een op grond van een volmacht verrichte rechtshandeling nog worden aantast? Na het volgen van deze cursus weet u het antwoord op deze belangrijke vragen voor de erfrechtpraktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus weet u:

 • op welke manier een voor het overlijden verrichte rechtshandeling effectief kan worden vernietigd
 • onder welke voorwaarden een schenking vernietigbaar is en hoe de bewijslast kan worden omgedraaid
 • wanneer iemand die het beheer over het vermogen van een ander heeft gevoerd nog kan worden gehouden rekening en verantwoording af te leggen
 • wanneer een op basis van een volmacht verrichte rechtshandeling leidt tot een schadevergoedingsverplichting

Auteur

 • mr. Sander Baetens

  Sander Baetens is advocaat, (nalatenschaps)mediator en partner bij SCG Advocaten in Eindhoven. Daar houdt hij zich uitsluitend bezig met erfrechtelijke en huwelijksvermogensrechtelijke zaken. Sander is vicevoorzitter van de Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland (VEAN) en docent erfrecht bij diverse onderwijsinstellingen, zoals E-wise en de Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR). Sander publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften over erfrechtelijke onderwerpen, waarbij de vereffening van nalatenschappen zijn bijzondere interesse heeft. Hij is co-auteur van het SDU Compendium Erfprocesrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten