De NVM-koopakte

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus NVM-koopakte bespreekt docent mr. dr. J.J. Dammingh de NVM-koopakte, zijnde een model voor een koopovereenkomst dat in de praktijk zeer vaak wordt gebruikt bij de verkoop van een woning en ook van een bedrijfspand. Het modelcontract bevat bepalingen waarvan elke notaris die zich met koop bezighoudt, op de hoogte moet zijn. Stapsgewijs neemt onze docent u mee langs de belangrijkste bepalingen van het NVM-model, zoals de gebrekenregeling, de onbekendheidsclausules, de boeteregeling en het financieringsvoorbehoud. Ook de zogenoemde ‘ouderdomsclausule’ wordt besproken.

Deze cursus is opgenomen in maart 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:


 • Kent u de diverse bepalingen van de NVM-koopakte en kunt u deze toepassen.
 • Weet u hoe wordt bepaald wie het risico van een feitelijk gebrek draagt.
 • Kent u de betekenis en gevolgen van onbekendheids- en ouderdomsclausules.
 • Weet u wie het risico van de publiekrechtelijke bestemming draagt.
 • Bent u op de hoogte van de boeteregeling in de NVM-koopakte.
 • Kent u de ‘in’s en out’s’ van het financieringsvoorbehoud.

Auteur

 • mr. dr. Jaap Dammingh

  Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. 

  Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

  Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Hij is secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten