Focus op Vastgoed 2023

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus bespreken hoogleraar prof. mr. dr. F.J. Vonck en notaris mr. H.A. Bosman de actualiteiten op het gebied van het onroerend-goedrecht van het afgelopen jaar, aan de hand van relevante jurisprudentie en wetgeving. Aan bod komt onder meer de wijziging van appartementensplitsing, de koop van woningen door particulieren, de overdracht van verhuurde zaken en het uitsluiten van Haviltex. 

Deze cursus is ontwikkeld in oktober 2023. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u beoordelen of een splitsingswijziging mogelijk is op de voet van art. 5:139 lid 2 BW
 • kunt u beargumenteren waarom een rechter wel of geen vervangende machtiging verleent voor verhuur bij een verbod in de splitsingsakte
 • weet u naar welke gebruikelijke kwesties de notaris moet informeren bij overdracht van een huurobject
 • beheerst u het risico op terugvordering van te veel betaalde huur als u de overdracht van een verhuurde onroerende zaak begeleidt
 • kunt u de zin en onzin inschatten van een beding dat de toepassing van Haviltex uitsluit
 • kunt u de geldigheid van een ‘Didam-strijdige’ koopovereenkomst inschatten
 • weet u hoe u de recente rechtspraak bij particuliere koop van woningen toepast in uw notariële praktijk

Auteur

 • prof. mr. dr. Fokke Jan Vonck

  Fokke Jan Vonck studeerde cum laude af in zowel het Nederlands recht (hoofdrichting privaatrecht) als het Fiscaal recht, beide aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In 2013 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op zijn proefschrift ‘De flexibiliteit van het recht van erfpacht’.

  Op dit moment werkt Fokke Jan Vonck als hoogleraar notarieel goederenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is hij of counsel verbonden aan de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht, hoofdredacteur van de Groene Serie Zakelijke rechten, lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en vaste medewerker van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Fokke Jan Vonck verzorgt regelmatig cursussen en lezingen ten behoeve van de rechtspraktijk op het gebied van het registergoederenrecht.

 • mr. Hans Bosman

  Hans Bosman is notaris in Badhoevedorp en daarnaast ook universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft regelmatig cursussen aan makelaars en juristen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten