Focus op notarieel tuchtrecht 2023

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus Focus op notarieel tuchtrecht 2023 bespreekt prof. mr. dr. Fons Stollenwerck de ontwikkelingen van de afgelopen periode met betrekking tot dit zeer boeiende vakgebied. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • overschrijding klachttermijn art. 99 lid 21 Wna en formele aspecten notarieel tuchtrecht
 • informatie-, onderzoeks- en zorgplicht notaris
 • zorgplicht notaris bij speculatie warme grond
 • beleggen en lenen
 • wilsbekwaamheid
 • geheimhoudingsplicht

Deze cursus is ontwikkeld in de zomer van 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u inzicht in de ontwikkelingen van de afgelopen periode met betrekking tot het notarieel tuchtrecht
 • bent u bekend met recente richtinggevende uitspraken 
 • kunt u deze inzichten vertalen naar een toepassing in uw notariële praktijk

Auteur

 • prof. mr. Fons Stollenwerck

  Fons Stollenwerck is thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, oud-raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (de notariskamer). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2008 tot 2020 was hij voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Tevens is hij (hoofd)redacteur van diverse juridische tijdschriften en compendia, hoofddocent Grotius/EPN specialisatieopleiding Estate Planning en Grotius specialisatieopleiding Erfrecht, en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad EPN. Fons is gepromoveerd op het erfrechtelijk onderwerp 'Het fideï-commis de residuo'.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten