De digitale nalatenschap

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
  • Ruim 260 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

Bijna iedereen heeft een digitale nalatenschap maar veel Nederlanders laten die ongeregeld. Dit levert verschillende problemen op. Behalve dat een deel van de digitale nalatenschap ‘weglekt’, zijn onbeheerde accounts van een overledene een makkelijke prooi voor hackers. Voor de digitale nalatenschap is geen wettelijke regeling. Er zijn wel praktische oplossingen. Deze oplossingen en andere aspecten van het onderwerp 'digitale nalatenschap’ komen in deze cursus aan de orde.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:
•    heeft u inzicht verkregen in hoe een digitale nalatenschap is samengesteld
•    bent u op de hoogte van hoe u uw cliënt kunt adviseren diens digitale nalatenschap te regelen
•    weet u over de ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie en wetgeving op dit onderwerp

Auteur

  • mr. Lucienne van der Geld

    Lucienne van der Geld is directeur van het landelijke Netwerk Notarissen waarbij 150 notariskantoren in Nederland zijn aangesloten. Daarnaast is zij als docent verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit en als raadsheer-plaatsvervanger aan het Hof in Den Haag. Ook is zij nog geregeld op een notariskantoor aan het werk. Lucienne zit in redacties van vaktechnische tijdschriften en schrijft columns voor Ars Aequi en het universiteitsblad Vox. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
  • Ruim 260 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten