Internationaal erfrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus Internationaal erfrecht leert u welke vragen beantwoord moeten worden om een internationale nalatenschap af te wikkelen. Mr. S. Heijning behandelt welk erfrecht van toepassing is op grond van de Europese Erfrechtverordening, wanneer de rechtskeuze geldig is en indien dat niet het geval is, hoe u de gewone verblijfplaats van de erflater moet bepalen. U weet na het volgen van de cursus of u als Nederlandse notaris bevoegd bent een Europese Erfrechtverklaring of een Nederlandse verklaring van erfrecht af te geven, en hoe u in een testament een rechtskeuze kan opnemen. Alles wordt uitgelegd aan de hand van duidelijke voorbeelden uit de praktijk.

Deze cursus is geactualiseerd in juni 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:


 • de juiste stappen nemen om een internationale nalatenschap af te wikkelen
 • beoordelen of een testament een geldige rechtskeuze bevat en wat er mogelijk is om een rechtskeuze in testamenten op te nemen
 • juist handelen wanneer er sprake is van minderjarige erfgenamen die in het buitenland wonen

Auteur

 • mr. Sabine Heijning

  Sabine Heijning is sinds 2015 verbonden aan het Notarieel Bureau, voorheen was zij werkzaam bij de KNB. Zij heeft zich sinds 1990 toegelegd op het geven van IPR-advies in het bijzonder op het gebied van het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en familierecht. Tussendoor heeft zij een aantal jaren in het buitenland gewoond en heeft zij kunnen ervaren hoe het is om een internationaal ‘geval’ te worden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten