Het nieuwe splitsingsreglement

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Hoe kunt u modelsplitsingsreglementen gebruiken? Wat zijn daarbij aandachtspunten voor uw eigen notariële praktijk? En hoe verhoudt het splitsingsreglement zich tot het huishoudelijk reglement? In deze cursus bediscussiëren notaris A.J. (Arie) Mes en hoogleraar F.J. (Fokke Jan) Vonck onder meer deze vragen, waarbij de focus ligt op het nieuwste modelreglement uit 2017.

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de (historische) achtergrond van het modelreglement binnen de rechtsfiguur appartementsrechten
 • kent u het verschil tussen een huishoudelijk reglement en het splitsingsreglement en weet u deze verschillen in de praktijk toe te passen
 • bent u op de hoogte van de belangrijkste verschillen tussen het modelreglement 2017 en het modelreglement kleine VvE’s
 • bent u op de hoogte van de impact van het besluitvormingsproces binnen de VvE en de mogelijkheden om het appartementengebouw te verduurzamen, inclusief de mogelijkheden om het besluitvormingsproces in de splitsingsakte ten aanzien van het verduurzamingsvraagstuk beter vorm te geven;
 • bent u zich bewust van de ruimte die een VvE heeft om het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten in een appartementencomplex nader te regelen en kunt u de splitsingsreglementen daarop afstemmen
 • bent u zich bewust van de (bijzondere) rol van de notaris ter zake het redigeren van het splitsingsreglement
 • bent u zich bewust van de vrijheid die bestaat om een splitsingsreglement naar eigen inzicht vorm te geven

Auteur

 • prof. mr. dr. Fokke Jan Vonck

  Fokke Jan Vonck studeerde cum laude af in zowel het Nederlands recht (hoofdrichting privaatrecht) als het Fiscaal recht, beide aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In 2013 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op zijn proefschrift ‘De flexibiliteit van het recht van erfpacht’.

  Op dit moment werkt Fokke Jan Vonck als hoogleraar notarieel goederenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is hij of counsel verbonden aan de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht, hoofdredacteur van de Groene Serie Zakelijke rechten, lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en vaste medewerker van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Fokke Jan Vonck verzorgt regelmatig cursussen en lezingen ten behoeve van de rechtspraktijk op het gebied van het registergoederenrecht.

 • mr. Arie Mes

  Arie Mes studeerde Notarieel Recht (cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Thans werkt hij als notaris bij Trip Advocaten en Notarissen te Groningen. Daarnaast is hij als buitenpromovendus verbonden aan het Notarieel Instituut Groningen (NIG), onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Zijn promotieonderzoek gaat over een conceptuele goederenrechtelijke rechtsfiguur, te weten 'driedimensionaal eigendom'. Hij publiceert regelmatig over goederenrechtelijke, notariële en kadastrale onderwerpen en is sinds 2019 ook bewerker van titel 5.9 BW (appartementsrechten) in SDU Commentaar Vermogensrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten