Het levenstestament

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het laten opstellen van een levenstestament en een volmacht is nog steeds populair in Nederland. In een testament wordt vastgelegd wat er moet gebeuren na overlijden. Een levenstestament wordt gemaakt voor de periode wanneer men nog leeft, maar niet meer wil of kan handelen.

In deze praktijkgerichte cursus Het levenstestament verdiept u zich in de belangrijkste aandachtspunten van een levenstestament. U leert wat er speelt er als iemand wilsonbekwaam wordt en wat de wettelijke beschermingsmaatregelen en de praktische gevolgen daarvan zijn. Ook krijgt u inzicht in actuele praktijkperikelen naar aanleiding van de wettelijke beschermingsmaatregelen en in de praktijk bedachte oplossingen. Tot slot komt het levenstestament zelf uitgebreid aan bod en leert u onder andere wie een levenstestament kunnen maken, wat de mogelijke onderwerpen in het levenstestament kunnen zijn en wat de rol is van de kantonrechter en de erfgenamen.

Na het volgen van deze cursus heeft u uw kennis op het gebied van het levenstestament weer verdiept en kunt u deze vertalen naar uw dagelijkse praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2020

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u adviseren bij (en assisteren bij het verzoek om toepassing van) de wettelijke beschermingsmaatregelen
 • bent u in staat te signaleren wanneer een andere voorziening (zoals een levenstestament) gewenst is
 • bent u in staat de mogelijke onderwerpen die in een levenstestament aan de orde kunnen komen te formuleren
 • bent u op de hoogte van de acties die ondernomen dienen te worden bij het inwerking treden van het levenstestament
 • bent u als (adviseur van de) levensexecuteur in staat om rechtsverhouding tussen de levensexecuteur en de levenstestateur te begrijpen en het te voeren beleid daarop af te stemmen

Auteur

 • mr. Aniel Autar

  Aniel Autar is sinds 1990 in de notariële praktijk werkzaam en vanaf 1997 notaris te Rotterdam (Kooijman Autar Notarissen). Als voorzitter van de EPN is hij nauw betrokken geweest bij de introductie van het levenstestament. Daarnaast is hij onder andere redacteur van het Compendium Levenstestament (Sdu, 2018).

   

   

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten