Juridische fusie en splitsing

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De figuren fusie en splitsing worden in de praktijk veel gebruikt  bijvoorbeeld bij het herstructureren van ondernemingen of het opzetten van samenwerkingen. Ook worden in sommige gevallen overnames vormgegeven door middel van een juridische fusie, waarvoor veel uiteenlopende motieven bestaan. Zo zal de fiscaliteit vaak sturend zijn of de activa in een bepaalde entiteit doorslag geven. Het goed doorlopen van een fusie- of splitsingsproces vereist een goede communicatie tussen verschillende beroepsgroepen (notariaat, advocatuur, fiscaliteit, accountancy en bedrijfsjuristen). Daarvoor is kennis van dat proces, de aandachtspunten en de mogelijkheden vereist.

Deze cursus biedt een overzicht van en toelichting op in de praktijk veel gebruikte terminologie met betrekking tot juridische fusie en (af)splitsing. Tevens worden de te volgen procedures en bijzonderheden daarvan doorlopen en komen tot slot de hoofdlijnen van de diverse vormen van juridische fusie en splitsing aan de orde.

Deze cursus is ontwikkeld in september 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u de belangrijkste begrippen met betrekking tot fusie en splitsing uitleggen
 • herkent u op hoofdlijnen de diverse verschijningsvormen van fusie en splitsing
 • bent u bekend met de te volgen procedures
 • bent u in staat tot efficiënte communicatie met de betrokken specialisten

Auteur

 • mr. Laurens Kelterman

  Laurens Kelterman is notaris in Amsterdam en geeft leiding aan de sectie Corporate van N/P notarial partners. Laurens is werkzaam op het gebied van het (internationale) ondernemingsrecht. Hij is gespecialiseerd in nationale en internationale fusies en overnames, joint ventures en financieringstransacties, reorganisatie en herstructurering van nationale en internationale grote en middelgrote ondernemingen, waaronder ook verzekeraars en pensioenfondsen, en het opzetten en reorganiseren van (contractuele) samenwerkingsvormen (personenvennootschappen). 

  Laurens is in 2004 begonnen bij Loyens & Loeff N.V., waar hij zowel op de onroerendgoedsectie als op de (internationale) ondernemingsrechtsectie ervaring heeft opgedaan. Sinds 1 november 2010 is hij verbonden aan N/P notarial partners, vanaf 1 januari 2014 als partner. In 2015 heeft Laurens de Amsterdamse vestiging van N/P notarial partners opgezet, waar hij in januari 2016 is benoemd tot notaris.

  Daarnaast verzorgt Laurens regelmatig lezingen, workshops en cursussen, zowel intern als extern, op het gebied van ondernemingsrecht en de notariële praktijk in het algemeen. Ook publiceert hij regelmatig en werkt hij aan een proefschrift over Winstbewijzen. Laurens is onder meer voorzitter van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON) en lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de KNB en de NOvA (GCV).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten