Pachten zonder problemen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Iedere notaris wiens praktijk zich niet beperkt tot het stedelijk gebied, behoort van de hoofdlijnen van het pachtrecht op de hoogte te zijn. Ook los van vragen van partijen, zal de notaris in aanraking kunnen komen met kwesties waarin pachtovereenkomsten en -verhoudingen een rol spelen. Fouten in de advisering over pachtrecht kunnen kostbare gevolgen hebben en een beroepsfout is gemakkelijk gemaakt, gezien de complexiteit van het pachtrecht.

In deze cursus behandelt mr. W.L. (Lodewijk) Valk de beginselen van het pachtrecht: de wettelijke regeling van de pacht, de verschillende pachtvormen, de vorm en de toetsing door de grondkamer, de vastleggingsprocedure, het voorkeursrecht, de bedrijfsopvolging, overlijden van de pachter of verpachter en ten slotte de toekomst van het pachtrecht. 

Mr. W.L. Valk is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en oud-voorzitter van de pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Deze cursus is geactualiseerd in december 2020

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van het bereik van de wettelijke regeling van de pacht
 • kent u de verschillende vormen van de pacht
 • weet u hoe het pachtrecht zich verhoudt tot de bedrijfsopvolging
 • kent u de beëindigingsgronden van de pachtovereenkomst
 • weet u welke positie erfgenamen hebben wanneer zij te maken krijgen met een pachtverhouding.  

Auteur

 • mr. Lodewijk Valk

  Mr. W.L. (Lodewijk) Valk is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij is onder meer redacteur van Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek (boekuitgave en online) en auteur van het deel in de Asserserie met betrekking tot pacht (Asser/Valk 7-III 2020).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten