Personenvennootschappen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze cursus behandelt mr. dr. V.A.E.M. (Victor) Meijers de hoofdlijnen van het geldende personenvennootschapsrecht, dus het recht betreffende de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Daarnaast licht hij enkele actuele ontwikkelingen rond de personenvennootschap toe, zoals de perikelen rond het UBO-register en de discussie over belastingheffing bij multinationals met een cv in Nederland.

Deze cursus is ontwikkeld in oktober 2021

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u beoordelen of sprake is van een personenvennootschap
 • kunt u de verschillende soorten personenvennootschappen van elkaar onderscheiden
 • kunt u uw cliënten adviseren ten aanzien van de interne verhoudingen binnen een personenvennootschap
 • kunt u uw cliënten adviseren ten aanzien van de risico’s van de externe verhoudingen van een personenvennootschap
 • bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het personenvennootschapsrecht

Auteur

 • mr. dr. Victor Meijers

  Victor Meijers is sinds 1990 als docent verbonden aan de opleiding Notarieel recht van de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 1996 op het proefschrift Civielrechtelijke beschouwingen over de rechtspositie van de commanditaire vennoot. Sinds 2005 is Victor als notaris en partner werkzaam bij het door hem opgerichte DeHeng Civil Code (www.civilcode.nl). Sinds 2013 is hij tevens foreign scholar aan de Tsinghua University te Beijing en publiceert hij regelmatig in China over ondernemingsrechtelijke onderwerpen in Europa.

  Victor Meijers is vaste medewerker van de rubriek ter bevordering van de notariële wetenschap in het WPNR en hij is bewerker van het standaardwerk Van Personenvennootschappen van prof. A.L. Mohr. Zijn wetenschappelijke interessegebied is het ondernemingsrecht, in het bijzonder de personenvennootschappen en het handelsregister. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten