Bedrijfsopvolgingsregeling SW in de ab-sfeer: Capita

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor de aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) in de Successiewet is een zeer technische regeling. Deze cursus biedt u meer verdieping in deze complexe materie. De basistheorie wordt als bekend verondersteld in deze cursus; het theoretisch kader wordt slechts kort aangestipt. Mr. dr. M.J. Hoogeveen gaat in deze cursus dieper in op de vaststelling van ondernemingsvermogen, de bezitseis en de voortzettingseis. Met die kennis kunt u de ab-houder zo goed mogelijk voorbereiden en bijstaan op een juiste toepassing van de BOR.

Deze cursus is opgenomen in augustus 2023 en initieel ontwikkeld voor fiscalisten. Wij stellen deze cursus echter ook voor u beschikbaar, omdat de besproken materie ook voor het notariaat interessant kan zijn.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de werking van de BOR voor de ab-houder in de Successiewet
 • kunt u het ondernemingsvermogen voor de BOR in de SW maximaliseren
 • weet u hoe de bezitseis voor de schenker of erflater moet worden toegepast
 • kent u de voortzettingseisen waaraan de verkrijger moet voldoen om de BOR te kunnen behouden

Auteur

 • mr. dr. Mascha Hoogeveen

  Mascha Hoogeveen studeerde fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Zij is werkzaam bij de Belastingdienst en lid van de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding. Mevrouw Hoogeveen is verder als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Tilburg University. Tevens is zij lid van de opleidingsraad van de opleiding CB-belastingadviseur. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan waaronder een aantal artikelen over de bedrijfsopvolging. In 2004 schreef zij een FED-brochure over het schenken en vererven van ondernemingsvermogen en in 2005 was zij mede-auteur van het preadvies voor de KNB dat ook in het teken stond van de bedrijfsopvolging. Verder is zij auteur van de Cursus Belastingrecht en annotator voor de BNB. In 2011 promoveerde zij op het onderwerp Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving. De cursussen bij PE-Academy geeft zij op persoonlijke titel.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten