Bedrijfsopvolgingsregeling SW in de ab-sfeer

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Met de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet (SW) zijn grote financiële belangen gemoeid. Het is dus zaak om uw cliënten hier goed op te adviseren. Maar met een regeling die zo technisch is als de BOR is een fout eenvoudig gemaakt. In deze cursus leert mr. dr. M.J. Hoogeveen u welke spelregels u moet volgen om deze regeling op de juiste manier toe te passen en aan welke voorwaarden u moet voldoen. Aan de hand van voorbeelden en jurisprudentie maakt ze u wegwijs op de hoofdlijnen van de BOR en helpt ze u uw cliënt van het juiste advies te voorzien.

Deze cursus is opgenomen in augustus 2023 en initieel ontwikkeld voor fiscalisten. Wij stellen deze cursus echter ook voor u beschikbaar, omdat de besproken materie ook voor het notariaat interessant kan zijn.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u welke faciliteiten de Successiewet biedt voor de bedrijfsopvolging
 • kent u de voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze faciliteiten
 • kunt u ondernemingsvermogen op de juiste wijze definiëren
 • kent u de werking en de voorwaarden van de bezitseis
 • kent u de werking en de voorwaarden van de voortzettingseis

Auteur

 • mr. dr. Mascha Hoogeveen

  Mascha Hoogeveen studeerde fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Zij is werkzaam bij de Belastingdienst en lid van de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding. Mevrouw Hoogeveen is verder als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Tilburg University. Tevens is zij lid van de opleidingsraad van de opleiding CB-belastingadviseur. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan waaronder een aantal artikelen over de bedrijfsopvolging. In 2004 schreef zij een FED-brochure over het schenken en vererven van ondernemingsvermogen en in 2005 was zij mede-auteur van het preadvies voor de KNB dat ook in het teken stond van de bedrijfsopvolging. Verder is zij auteur van de Cursus Belastingrecht en annotator voor de BNB. In 2011 promoveerde zij op het onderwerp Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving. De cursussen bij PE-Academy geeft zij op persoonlijke titel.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten