Inleiding verbintenissenrecht: Rechtshandeling en vertegenwoordiging

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Zijn de mededelingen van een makelaar aan een potentiële koper aan de verkoper toe te rekenen? Wat maakt het verschil tussen een vertegenwoordiger en een bode? Voor wiens rekening handelt hij? En: kan een principaal die een tussenpersoon inschakelt om een zaak te verkopen, direct de koopprijs van de koper vragen indien de tussenpersoon failliet gaat? Dit zijn vragen waarvoor begrip van het leerstuk van de vertegenwoordiging en zijn afbakening relevant is.

Vertegenwoordiging is het verrichten van rechtshandelingen in naam van een ander (principaal) door iemand die daartoe bevoegd is (vertegenwoordiger). Kenmerkend voor de directe vertegenwoordiging is dat de rechtsgevolgen direct voor de principaal intreden. Binnen het vermogensrecht zijn de belangrijkste bronnen van directe vertegenwoordiging: de volmacht, zaakwaarneming en lastgeving. Naast de directe vertegenwoordiging staat de ‘indirecte vertegenwoordiging’. Die is in wezen geen vertegenwoordiging in de zuivere zin van het woord, omdat de principaal niet direct gebonden wordt aan de wederpartij; de tussenpersoon blijft tussen beiden in staan. Achter de indirecte vertegenwoordiging gaat vaak een overeenkomst van opdracht (lastgeving) schuil. Omdat de regels van vertegenwoordiging slechts zien op het verrichten van rechtshandelingen en niet van feitelijke handelingen, wordt begonnen met het onderscheid tussen rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Een vraag waarvoor het onderscheid tussen rechtshandelingen en feitelijke handelingen ook van belang is, is of de handeling eventueel vernietigd kan worden.

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
 • kunt u het in de vermogensrechtelijke praktijk centrale begrip ‘rechtshandeling’ en de afgrenzing daarvan met de ‘feitelijke handeling’ uitleggen
 • kunt u de verschillende bronnen van vertegenwoordigingsbevoegdheid waarmee de ene persoon zich kan laten binden aan rechtshandelingen door een ander benoemen
 • bent u in staat de weg te vinden in het complexe en in de wet versnipperde leerstuk van de vertegenwoordiging
 • kunt u de volmachtsbepalingen, de regels van zaakwaarneming of lastgeving toepassen
 

Auteur

 • mr. dr. Rosalie Koolhoven

  Rosalie Koolhoven (1978) studeerde Internationaal en Europees recht in Nijmegen en Coimbra, Portugal. Ze liep stage bij het Hof van Justitie EU in Luxemburg. Na gewerkt te hebben in het notariaat in Amsterdam en in Frankrijk, werd ze in Osnabrück, Duitsland docent en wetenschappelijk medewerker aan het ‘Draft Common Frame of Reference’. In januari 2011 volgde een promotie, summa cum laude, bij Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Chr. von Bar aan de Universität Osnabrück op de titel ‘Niederländisches Bereicherungsrecht’. 
  Sinds mei 2010 is Rosalie Koolhoven werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerst als universitair docent bij de sectie Privaatrecht en Notarieel recht en sinds 2016 bij de sectie IT-recht waar ze zich specialiseerde in tussenpersonen. Als auteur voor de Groene Serie Verbintenissenrecht verdiept ze zich in extracontractuele verbintenissen. Voor onder andere NTBR, NIPR, RM Themis, Public Mission en de Staatscourant verzorgde ze (wetenschappelijke) artikelen en columns.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten