De Wwft

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Veel notarissen en advocaten hebben in hun praktijk te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Weet u wanneer uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) valt? En wat u moet doen als dit het geval is? In deze cursus beoogt prof.mr.dr. Birgit Snijder-Kuipers u inzicht te geven in de werking van de Wwft en de toepassing daarvan in uw dagelijkse praktijk. Zij staat stil bij alle aspecten van de Wwft die voor notarissen en advocaten relevant zijn:

 • het toepassingsbereik van de Wwft
 • het herkennen van ongebruikelijke transacties
 • cliëntidentificatie en het UBO-register
 • risicoanalyse en cliëntonderzoek 
 • het monitoren van cliënten
 • het melden van ongebruikelijke transacties
 • toezicht en handhaving

Daarnaast worden de belangrijkste begrippen uit de Wwft uitgelegd en vertelt de docent hoe u uw kantoor- en opleidingsbeleid kunt vormgeven.

Deze cursus is gecontroleerd op actualiteit in september 2023.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kent u het toepassingsbereik van de Wwft en kunt u dit in uw praktijk toepassen
 • kunt u uw cliënten identificeren en de identiteit op de juiste wijze verifiëren
 • bent u op de hoogte van de werking van het UBO-register
 • bent u in staat om kantoorbeleid op te stellen in overeenstemming met de Wwft
 • bent u in staat ongebruikelijke transacties te herkennen en weet u hoe u deze moet melden
 • weet u welke wetswijzigingen op Europees en nationaal niveau recent in werking zijn getreden of treden

Auteur

 • prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

  Birgit Snijder-Kuipers studeerde notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde haar bul aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar rechtenstudie voltooide zij de studie Nederlands en geschiedenis aan de lerarenopleiding. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2010. Zij is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit Nijmegen en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Zij verzorgt nationaal en internationaal lezingen op het gebied van de Wwft en verzorgt publicaties over de Wwft. Daarnaast is zij op het gebied van het ondernemingsrecht betrokken als auteur van verschillende juridische uitgaven en medewerker van diverse tijdschriften.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten