Focus op Estate planning 2023

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De jubelton is afgebouwd in 2023 en wordt afgeschaft per 2024. Toch zijn er nog mogelijkheden om gebruik te maken van deze schenkingsvrijstelling. Onze docenten prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols en mr. dr. C.G. Dijkstra vertellen u hoe. Daarnaast gaan zij in deze editie van Focus op in op recente jurisprudentie over de BOR, met betrekking tot vermogensetikettering en de bezitseis na een splitsing (de welbekende Horen en Zien casus). Ook de toekomst van de BOR in de ogen van het kabinet komt aan bod. Zij bespreken verder hoe de repeterende gift moet worden gezien voor de schenkbelasting. Tot slot behandelen zij de gevolgen van de gewijzigde box 3 voor het schenken.

Deze cursus is opgenomen in januari 2023.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u in hoeverre u toch nog gebruik kunt maken van de jubelton
 • kent u de laatste jurisprudentie op het gebied van de BOR
 • weet u hoe het kabinet de toekomst van de BOR voor zich ziet
 • weet u hoe een repeterende gift voor de schenkbelasting bezien moet worden
 • kent u de gevolgen van schenken voor de gewijzigde box 3

Auteur

 • prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

  Bernard Schols promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een dissertatie over de executeur(-testamentair). Sinds 2004 is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate Planning te Nijmegen. Bernard Schols is een veelgevraagd spreker over erfrecht in brede zin en is onder meer als hoofdredacteur verbonden aan het tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat.

 • mr. dr. C.G. Dijkstra

  Chris Dijkstra is universitair docent Belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en houdt zich als directeur van Watermill in het bijzonder bezig met het familiebedrijf. Dit heeft als adviseur maar ook als wetenschapper zijn aandacht. Ook waar het gaat om de fiscaliteit van de betrokken personen, denk bijvoorbeeld aan de dga. Dit zowel in nationale als internationale context. Voor meer informatie: www.watermill.nl of www.chrisdijkstra.nl.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten