Focus op Erfrecht 2022-II

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De ontwikkelingen in het erfrecht van de afgelopen periode geven weer aanleiding tot een levendige discussie tussen onze erfrecht-experts prof. mr. dr. Bernard Schols en mr. Lucienne van der Geld. Zij bespreken in Focus op Erfrecht 2022-II actuele rechtspraak en ontwikkelingen in de wetgeving op het gebied van het erfrecht.

Deze cursus is ontwikkeld in november 2022

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie en de wetgeving binnen het erfrecht
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

 • prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

  Bernard Schols promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een dissertatie over de executeur(-testamentair). Sinds 2004 is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate Planning te Nijmegen. Bernard Schols is een veelgevraagd spreker over erfrecht in brede zin en is onder meer als hoofdredacteur verbonden aan het tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat.

 • mr. L.A.G.M. van der Geld

  Lucienne van der Geld is directeur van het landelijke Netwerk Notarissen waarbij 150 notariskantoren in Nederland zijn aangesloten. Daarnaast is zij als docent verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit en als raadsheer-plaatsvervanger aan het Hof in Den Haag. Ook is zij nog geregeld op een notariskantoor aan het werk. Lucienne zit in redacties van vaktechnische tijdschriften en schrijft columns voor Ars Aequi en het universiteitsblad Vox.  

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten