B.V.-recht I: het vermogen van de vennootschap

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Op 1 oktober 2012 is het B.V.-recht ingrijpend gewijzigd met de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Deze cursus behandelt de huidige wettelijke B.V.-regels. De begrippen uit de nieuwe wetgeving worden uitgelegd en vervolgens wordt aan de hand van concrete voorbeelden de praktische toepassing van de regels aangegeven. 


Deze cursus bestaat uit twee delen. In dit eerste deel staat de docent onder meer stil bij het maatschappelijk, geplaatst en gestort kapitaal, bij de regeling omtrent de uitkering aan aandeelhouders en de regeling omtrent inkoop van aandelen, en bij de juridische perikelen omtrent de automatische vaststelling van de jaarrekening in geval van ondertekening door een DGA.
 

Deze cursus is geactualiseerd in juni 2022

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen die het gevolg zijn van de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht per 1 oktober 2012 (‘Flexwet’)
 • kunt u de belangrijkste begrippen zoals de balans- en uitkeringstest uitleggen
 • kunt u beoordelen wat de gevolgen van het B.V.-recht kunnen zijn voor de aansprakelijkheid van de bestuurders
 • kunt u de juridische perikelen die kunnen voorkomen bij de automatische vaststelling van de jaarrekening door ondertekening door een DGA ondervangen

Auteur

 • mr. W. Bosse

  Wessel Bosse is notaris in Amsterdam en heeft 30 jaar ervaring als specialist op het gebied van het (internationaal) ondernemingsrecht. Hij oefent de notariële praktijk uit onder de naam BosseMeilink Notariaat. Hij heeft diverse publicaties in vaktijdschriften op zijn naam staan en heeft bijdragen geleverd aan ondernemingsrechtelijke boeken, zoals het Handboek Ondernemingsrecht. Hij is lid van diverse verenigingen van ondernemingsrechtjuristen.

  Wessel Bosse geeft PAO-cursussen op het gebied van het ondernemingsrecht aan notarissen en advocaten en is auteur van de boeken Flex BV, Tekst en toelichting (2012) en Bestuur en toezicht, Tekst en toelichting (2013). 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten