Focus op Ondernemingsrecht 2022

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus Focus op Ondernemingsrecht 2022 bespreken prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman en prof. mr. C.A. Schwarz recente wetgeving en jurisprudentie op het gebied van het ondernemingsrecht van midden 2021 tot mei 2022. Aan de orde komt onder meer de nieuwe nationale en Europese wetgeving op het gebied van het Trustregister en de Evenwichtiger verdeling mannen en vrouwen in bestuur/RvC, verschillende wetsvoorstellen en consultatiedocumenten, de Nederlandse Corporate Governance Code, en de belangrijkste jurisprudentie van de Hoge Raad, de hoven en de rechtbanken op het gebied van het ondernemingsrecht uit de afgelopen periode.

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2022

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsrecht, zowel wat betreft nationale en Europese wetgeving als jurisprudentie
 • bent u in staat zich over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening te vormen
 • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk

Auteur

 • em. prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman

  Niek Zaman is als of counsel verbonden aan Loyens & Loeff, waar hij 29 jaar notaris en partner is geweest. Daarnaast is hij emeritus hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteiten te  Leiden en Utrecht. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en in het daaraan gelieerde familievermogensrecht. Niek Zaman is als mede-auteur betrokken bij een aantal boeken onder andere op het gebied van fusies en splitsingen en de stichting en vereniging. Hij was lid en Voorzitter van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Orde van Advocaten en de KNB, lid van de Expertgroep Flex-BV en lid van de Werkgroep Personenvennootschappen Tevens is hij 12 jaar lid van geweest van de Commissie Vennootschapsrecht, een Adviesorgaan van de Minister van Justitie. Hij maakt o.a. deel uit van de Hoofdredactie van SDU Commentaar Ondernemingsrecht.

 • prof. mr. C.A. Schwarz

  Kid Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als partner verbonden aan Baker Tilly NV. Hij publiceert op het brede terrein van het ondernemingsrecht. Kid Schwarz is redactielid van het TvOB en van de losbladige Rechtspersonen en redacteur van de boekenreeks Ius Commune Europeum alsook van de hoofdredactie van de serie van het Instituut voor Ondernemingsrecht. Daarnaast is hij fellow van het Maastricht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation policies (ICGI) en voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor .
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten