Tot de bodem: verjaring en grond

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Is er sprake van goede trouw in gevallen waarin professionals fouten maken? Hoe groeit een onrechtmatige toestand uit tot bezit? En welke vorderingen heeft een partij die het bezit van een zaak verliest door verjaring? In deze cursus duikt prof. mr. J.E. (Jelle) Jansen in de wetsgeschiedenis en behandelt hij uitvoerig jurisprudentie om onder andere deze vragen te beantwoorden.

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u aangeven:

 • Hoe bezitsverkrijging van registergoederen mogelijk is
 • Hoe de figuur van inbezitneming met toestemming in elkaar steekt en in welke gevallen deze figuur wel of niet geldt
 • Welke factoren van belang zijn om te beoordelen of sprake is van inbezitneming van registergoederen
 • Hoe de berekening van de revindicatie verloopt als een onrechtmatige toestand later uitgroeit tot bezit
 • Wat de (onwenselijke) rechtsgevolgen van een langdurige bestaande onrechtmatige toestand zijn en hoe die te voorkomen zijn
 • Welke factoren van belang zijn bij de bepaling van de schadevergoeding

Auteur

 • prof. mr. Jelle Jansen

  Prof. mr. J.E. (Jelle) Jansen (1980) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen (2004) en promoveerde daar in 2011. Hij werkte als universitair (hoofd)docent aan de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen. In de jaren 2013-2016 bekleedde hij de Bregstein-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Per 1 februari 2015 is hij als universitair hoofddocent verbonden aan de vakgroep Romeins Recht, sinds 2017 als adjunct- en sinds 2019 als gewoon hoogleraar Ius commune.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten