Voorkom overlap in de joint venture-vennootschap

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Bij een joint venture-vennootschap hebben twee of meer partijen een gezamenlijk doel. Wilt u de bijzondere leerstukken begrijpen en gericht kunnen adviseren ten aanzien van de inrichting en de specifieke aspecten van een joint venture-vennootschap? Dan heeft deze cursus voor u een duidelijke meerwaarde. In de cursus Voorkom overlap in de joint venture-vennootschap besteedt mr. dr. Paul Quist aandacht aan de verhouding tussen de statuten en aandeelhoudersovereenkomst in joint venture-vennootschappen. Wat zet u wél in de statuten maar niet in de aandeelhoudersovereenkomst en andersom? Kortom, hoe voorkomt u overlap?

Naast de verschillen tussen een aandeelhoudersovereenkomst en statuten komen onderwerpen aan bod zoals incorporation by reference, doorwerking, afspraken in strijd met dwingendrechtelijke bepalingen van Boek 2, controle en toezicht op de joint venture-vennootschap, kwaliteitseisen, benoeming van bestuurders en commissarissen en concrete instructies aan het bestuur. Met deze cursus is uw gereedschapskist compleet en up-to-date.

Deze cursus is ontwikkeld in juli 2024.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van alle relevante aspecten van joint ventures en de inrichting daarvan
 • kent u de toepasselijke wetgeving
 • weet u hoe aandeelhoudersovereenkomst en statuten zich tot elkaar verhouden en de verschillen daartussen en wat het best waarin geregeld kan worden
 • weet u welke controlemechanismen van aandeelhouders op de joint venture-vennootschap kunnen worden ingebouwd
 • kunt u effectief adviseren omtrent de inrichting van joint venture-vennootschappen

Auteur

 • mr. dr. Paul Quist

  Paul Quist is notaris in Amsterdam. Na 25 jaar aan Stibbe verbonden te zijn geweest, zette hij een aantal jaar geleden met twee andere partners Q.G.M op, een high-end kantoor dat zich mede richt op de advisering omtrent, en het opzetten van, vennootschapsstructuren. Zijn cliënten zijn vooral grote internationale en nationale ondernemingen, DGA’s en hun families. Q.G.M heeft inmiddels vier partners en er zijn in totaal bijna twintig personen werkzaam.

  Naast notaris is Paul universitair docent aan de Radboud Universiteit en aan de Grotius Academie. Hij promoveerde in 2018 op het onderwerp “Conversie en aandelen”. Hij publiceert regelmatig over diverse ondernemingsrechtelijke onderwerpen in bladen als JOR, TOP, WPNR en Ondernemingsrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten