Beperkte gemeenschap van goederen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze praktijkgerichte cursus 'Beperkte gemeenschap van goederen' bespreekt Mr. Dr. M.R. Kremer aan de hand van concrete en interessante casuïstiek de nieuwe Wet Beperkte gemeenschap van goederen van januari 2018. Het doel van deze cursus is om aan de hand van twaalf situaties verdiepend aandacht te besteden aan deze nieuwe gemeenschap van goederen. In deze cursus wordt specifieke aandacht besteed aan de omvang van de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen, het verhaal door privéschuldeisers en het gevolg van deze wet voor de vergoedingsrechten en het gevolg bij huwelijk en faillissement. 

 

Opgenomen: maart 2018.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Kunt u de nieuwe Wet Beperkte gemeenschap van goederen van januari 2018 beschrijven.
 • Kunt u de omvang wettelijke beperkte gemeenschap van goederen beschrijven.
 • Heeft u inzicht in het gevolg van de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen bij verhaal door privéschuldeisers. 
 • Heeft u inzicht in hoe de vergoedingsrechten zich verhouden tot de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. 
 • Heeft u inzicht in het gevolg van de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen bij huwelijk en faillissement. 
 • Kunt u de Wet Beperkte gemeenschap van goederen toepassen in uw dagelijkse praktijk.

Auteur

 • mr. dr. M.R. Kremer

  Marcel Kremer is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2013 promoveerde hij aan de UvA op zijn proefschrift: Huwelijk en vermogen: een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809). Marcel Kremer is daarnaast docent bij SBN en als redacteur verbonden aan diverse uitgaven op het gebied van het Huwelijksvermogensrecht bij Kluwer en Sdu Uitgevers. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten