Jaarrekeninglezen: kernbegrippen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
  • Ruim 55 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

Als notaris wordt u regelmatig geconfronteerd met financiële vraagstukken. In uw hoedanigheid als juridische professional bent u gesprekspartner van de cliënt, de accountant, de bank en andere partijen die verwachten dat u meedenkt in het financiële domein. Onderwerpen en thema’s kunnen dan zijn: inkomensbepaling bij scheiding, de bedrijfseconomische ontslagaanvraag, uw betrokkenheid bij investeringen, fusies en overnames en financieringsvraagstukken.

De financiële professional houdt er zo zijn eigen logica op na. Dit is een manier van denken die niet altijd even duidelijk is voor de non-financial. De cursus Jaarrekeninglezen beoogt u mee te nemen in de basisbegrippen van financieel management. Na een korte inleiding over financieel management, en de verschillende dimensies en financiële doelen daarvan, wordt ingegaan op de vertaling van gebeurtenissen naar de balans en de resultatenrekening. Waarom zijn uitgaven nog geen kosten en ontvangsten nog geen opbrengsten? U leert hoe investerings-, financierings- en operationele activiteiten worden behandeld volgens het stelsel van baten en lasten. Tevens komen de basisterminologie en de belangrijkste principes bij de waardering en de bepaling van het resultaat (de zogenaamde Generally Accepted Accounting Principles) aan bod. De cursus wordt afgesloten met een paragraaf over de financiering van vaste activa en het werkkapitaal. 
 

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2020

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

•         heeft u inzicht in het belangrijkste financiële doel van uw organisatie
•         bent u in staat het financiële resultaat van uw organisatie te meten
•         kunt u de meest relevante principes toepassen bij het opstellen van financiële resultaten
•         bent u in staat om succesvol verslag uit te brengen over de financiële ontwikkeling van uw organisatie

Auteur

  • drs. R. Take

    Richard Take studeerde aan de Erasmus Universiteit af op het snijvlak van Accountancy en Corporate Finance. Na wat omzwervingen en ervaringen in de controlling doceerde hij aan de Vrije Universiteit ondernemingsfinanciering met als specialisme fusie en overname. Daar heeft hij de liefde voor het trainers- en doceervak ontwikkeld en nu verdeelt hij zijn aandacht over trainingen financieel management voor niet-financiële professionals, kredietanalisten, accountants en controllers enerzijds en adviseert hij middelgrote en grote ondernemingen op het gebied van met name waardering anderzijds. Hij is verbonden aan Nyenrode (accountants) en het NIVE (controllers). Van zijn hand zijn o.a. de boeken Fundamenten van Corporate Finance en Cash.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
  • Ruim 55 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten