Vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze praktijkgerichte cursus behandelt prof. mr. A.H.N. Stollenwerck de verschillende soorten vergoedingsrechten binnen het huwelijksvermogensrecht. Het huwelijksvermogensrecht kent vergoedingsrechten op grond van de wet en krachtens rechtspraak. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de wettelijke algehele gemeenschap van goederen en de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. De nadruk in deze actuele cursus ligt op het door de Hoge Raad in zijn arrest van 5 april 2019 omschreven vergoedingsrecht. Besproken worden art. 1:95a BW (nieuw wettelijk vergoedingsrecht), art. 1:84 BW (kosten van de huishouding), art. 1:87 in verbinding met art. 1:95 lid 1 en 96 lid 4 BW (nominaal of op grond van de beleggingsleer), art. 1:96a BW (sommenverzekering en derde) en vergoedingsrecht op grond van rechtspraak. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vergoedingsrechten binnen het huwelijksvermogensrecht.

Deze cursus is opgenomen in mei 2019

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de verschillende soorten vergoedingsrechten beschrijven.
 • kunt u art. 1:84 BW en art. 1:87 BW op de juiste wijze toepassen.
 • kunt u het verschil onderscheiden tussen de nominaliteits- en beleggingsleer.
 • kunt u art. 1:95a BW en art. 1:96 lid 3 BW correct toepassen.
 • kunt u relevante uitspraken beschrijven met betrekking tot vergoedingsrecht in het huwelijksvermogensrecht.

Auteur

 • prof. mr. dr. A.H.N. Stollenwerck

  Fons Stollenwerck is counsel bij SmeetsGijbels Advocaten en adviseert cliënten en kantoorgenoten over uiteenlopende huwelijksvermogensrechtelijke en erfrechtelijke kwesties. Tot 1 februari 2020 was hij raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (notariskamer). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2008 tot 2020 was hij voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Tevens is hij (hoofd)redacteur van diverse juridische tijdschriften en compendia, hoofddocent Grotius/EPN specialisatieopleiding Estate Planning en Grotius specialisatieopleiding Erfrecht, en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad EPN. Fons is gepromoveerd op het erfrechtelijk onderwerp 'Het fideï-commis de residuo'.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten