Het UBO-register in de praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Met de komst van het UBO-register is het belang van het begrip UBO (ultimate beneficial owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende) toegenomen. Voorheen was de UBO van belang voor Wwft-instellingen, die in het kader van het cliëntenonderzoek de UBO’s van hun klanten moesten identificeren en vastleggen. In het UBO-register moeten nu bijna alle Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen hun UBO’s inschrijven, waardoor een goed begrip van dit onderwerp nog belangrijker is geworden.

De cursus behandelt het lastige begrip UBO, inclusief het begrip pseudo-UBO. Daarnaast komen het doel en de kenmerken van het UBO-register aan de orde, waarbij ook het heetste hangijzer van het UBO-register, de openbaarheid ervan, de revue passeert. De docent behandelt ook de registratie in het UBO-register: welke gegevens moeten worden verstrekt, op welke wijze en op welk moment? Ten slotte wordt de rol van Wwft-instellingen en adviseurs bij de registratie in het UBO-register behandeld. Denk bij dit laatste aan de zogenaamde terugmeldplicht, die de kwaliteit van de in het UBO-register opgenomen gegevens moet verhogen.

Deze cursus is ontwikkeld in maart 2021 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met het doel en de kenmerken van het UBO-register.
 • heeft u inzicht in het ingewikkelde begrip UBO.
 • weet u hoe registratie van de UBO in zijn werk gaat.
 • kunt u uw cliënten uitleggen welke verplichtingen er rondom de UBO zijn en hen hierover adviseren.
 • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de openbaarheid van het UBO-register en de terugmeldplicht.

Auteur

 • mr. R.H.A. Franken

  Robert Franken is als senior jurist verbonden aan Bureau Vaktechniek van BDO Accountants & Adviseurs. Robert is sinds 2000 werkzaam binnen BDO in diverse functies. Zo was hij eerder Legal Officer bij de afdeling Quality & Risk Management en adviseur ondernemingsrecht bij BDO Legal. In deze functies heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van jaarrekeningenrecht, structuren en herstructurering, diverse toezichtwetgeving en de Wwft.

  Robert is lid van de werkgroep van de NBA/NOB/RB betreffende de Richtsnoeren Wwft. Daarnaast publiceert hij regelmatig, waaronder als vaste medewerker van Vakstudie Nieuws en Tijdschrift Familiebedrijven. Ook verzorgt hij geregeld opleidingen op het gebied van ondernemingsrecht en bijvoorbeeld de Wwft, waaronder voor NBA en SRA

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten