Internationaal huwelijksvermogensrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het Internationaal Huwelijksvermogensrecht kent drie verschillende bronnen: de Europese verordeningen, internationale verdragen en het nationale IPR als het gaat om de internationale bevoegdheid, het toepasselijk recht en de erkenning en tenuitvoerlegging. Deze bronnen komen aan de orde in de stelsels van het Haags Huwelijksgevolgenverdrag uit 1905, het Chelouche/Van Leer-arrest en het Haags Huwelijksvermogensrechtverdrag.

 

In deze interessante cursus komen de internationaal privaatrechtelijke aspecten van het huwelijksvermogensrecht stapsgewijs aan de orde, aan de hand van de drie hiervoor genoemde stelsels. De materie wordt verduidelijkt aan de hand van schema's en ook wordt de jurisprudentie uitvoerig besproken. 

 

Binnen het huwelijksvermogensrecht is recentelijk nieuwe wetgeving in werking getreden. Vanaf 29 januari 2019 er een nieuw internationaal instrument op het gebied van het internationaal huwelijksvermogensrecht. Dit instrument gaat naast de huidige instrumenten werken. Dit betekent dat een legal professional (advocaat, notaris, rechter) soms in het oude recht moet kijken, en soms in het nieuwe recht. Daarnaast is er ook een verordening op het gebied van het vermogensrecht dat van toepassing is bij geregistreerd partnerschap.

 

Wanneer kan een vordering op het gebied van het internationaal huwelijksvermogensrecht aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd? In deze cursus gaan we ervan uit dat er sprake is van een procedure die voor 29 januari 2019 aanhangig is gemaakt bij de Nederlandse rechter. In deze cursus Internationaal Huwelijksvermogensrecht wordt dus het oude recht behandeld. In de cursus De Europese huwelijksvermogensrechtverordening van PE-Academy wordt het nieuwe recht behandeld.

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de bronnen benoemen die u kunt raadplegen bij internationaal huwelijksvermogensrechtelijke vragen
 • kunt u de drie verschillende stelsels die aan het internationaal huwelijksvermogensrecht ten grondslag liggen beschrijven
 • bent u op de hoogte van jurisprudentie in het internationaal huwelijksvermogensrecht
 • kunt u uitleggen hoe de rechtskeuze in het internationaal huwelijksvermogensrecht wordt bepaald

Auteur

 • prof. mr. dr. I. Sumner

  Ian Sumner studeerde rechten aan Christ's College, Cambridge University, waar hij cum laude afstudeerde. In 2001 emigreerde hij naar Nederland. Van 2001 tot 2005 verrichtte hij promotieonderzoek in het internationale familierecht. Dit onderzoek resulteerde in een proefschrift, dat hij in 2005 verdedigde aan de Universiteit Utrecht. In 2005 ontving hij voor zijn proefschrift de IUS Commune Prijs en in 2008 de Prix d' AISDC van het Zwitserse Instituut voor Rechtsvergelijking. Van 2005 tot 2012 was Ian Sumner als universitair (hoofd)docent verbonden aan de universiteit Utrecht. Momenteel heeft Ian Sumner een eigen juridische adviespraktijk, Voorts Juridische Diensten en is hij hoogleraar familierecht en internationaal privaatrecht aan de Tilburg University. Tevens is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarissen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten