Focus op Vastgoed 2020

Informatie

In deze actualiteitencursus bespreken mr. H.A. Bosman en mr. dr. F.J. Vonck de actuele ontwikkelingen op het gebied van het Onroerend goedrecht van het afgelopen jaar. Hierbij gaan zij in op onderwerpen als voorkeursrechten en de rol van de notaris, vormvoorschriften bij koop en overbruggingsfinanciering in de koopakte. Ook staan zij stil bij de ‘as is where is’-clausule, overdrachtsbelasting en energielabels. 

Deze cursus is ontwikkeld in februari 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: 

 • kunt u beoordelen wat bij een aandelentransactie de relevantie is van een voorkeursrecht
 • kunt u uitleggen in hoeverre vormvoorschriften gelden bij de verkoop van woningen en hoe daaraan kan worden voldaan
 • kunt u beoordelen in hoeverre een beroep op een financieringsvoorbehoud voldoende gedocumenteerd is
 • kunt u beoordelen in hoeverre een koper die niet bereid is een overbruggingshypotheek af te sluiten, een succesvol beroep kan doen op een financieringsvoorbehoud
 • kunt u beschrijven welke aandachtspunten van belang zijn bij de ingebruikgeving van een dak aan een zonnepanelen-exploitant
 • kunt u beoordelen in hoeverre in koopovereenkomsten met particuliere kopers een rechtsgeldige ‘as is where is’-clausule kan worden overeengekomen
 • kunt u een inschatting maken van het overdrachtsbelastingtarief bij verkoop van een transformatiepand
 • kunt u beschrijven in hoeverre een onjuist energielabel leidt tot aansprakelijkheid van de verkoper voor door de koper geleden schade

Auteur

 • prof. mr. F.J. Vonck

  Fokke Jan Vonck studeerde cum laude af in zowel het Nederlands recht (hoofdrichting privaatrecht) als het Fiscaal recht, beide aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In 2013 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op zijn proefschrift ‘De flexibiliteit van het recht van erfpacht’.

  Op dit moment werkt Fokke Jan Vonck als hoogleraar notarieel goederenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is hij als professional support lawyer verbonden aan de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht, hoofdredacteur van de Groene Serie Zakelijke rechten, lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en vaste medewerker van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Fokke Jan Vonck verzorgt regelmatig cursussen en lezingen ten behoeve van de rechtspraktijk op het gebied van het registergoederenrecht.

 • mr. H.A. Bosman

  Hans Bosman is notaris in Badhoevedorp en daarnaast ook universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft regelmatig cursussen aan makelaars en juristen.