Focus op Fiscaal vastgoed 2020

Informatie

In deze editie van Focus op bespreken prof. dr. R.N.G. van der Paardt en prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van fiscaal vastgoed. Zij gaan daarbij in op de verwachte rekening-courantmaatregel en de wijzigingen in de tarieven voor spaargeld en overige bezittingen zoals vastgoed in box 3. In de overdrachtsbelasting speelt nog altijd de vraag of een pand een woning is of niet een cruciale rol. Op dit gebied wordt nieuwe jurisprudentie besproken. Er is ook aandacht voor zonnepanelen op bedrijfsmatige daken. Aan de hand van recente rechtspraak wordt de vraag behandeld of verkoopopbrengst meegeteld moet worden in de pro rata voor de aftrek van btw op algemene kosten bij de verkoop van verhuurd vastgoed. Tot slot bespreken de docenten nog overige jurisprudentie.

Deze cursus is opgenomen in februari 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u een goede strategie bepalen voor het inspelen op de geplande rekening-courantmaatregel in combinatie met de verwachte wijzigingen in box 3
 • weet u welke elementen bepalen of er sprake is van een woning of niet-woning voor de overdrachtsbelasting
 • weet u welke overwegingen en belangen een rol spelen bij de aanleg van zonnepanelen op bedrijfsmatige daken en wat hierbij de aandachtpunten zijn
 • kent u het effect van verkoopopbrengst voor de pro rataberekening voor de aftrek van btw op algemene kosten bij verkoop van verhuurd vastgoed
 • bent u op de hoogte van de laatste belangwekkende jurisprudentie op het gebied van vastgoed

Auteur

 • prof. dr. R.N.G. van der Paardt

  René van der Paardt is belastingadviseur en gespecialiseerd in btw en overdrachtsbelasting. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren in de vastgoedsector aan beleggers, vastgoedfondsen, projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties. Daarnaast adviseert hij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. René is deeltijd hoogleraar verbruiksbelastingen aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en doceert ook aan de Amsterdam School of Real Estate, Universiteit Nyenrode en het International Tax Center in Leiden. René geeft lezingen op het terrein van btw en overdrachtsbelasting, publiceert regelmatig en is redacteur bij WPNR en Bouwrecht. 

 • prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS

  Tom Berkhout is Professor of Real Estate at Nyenrode Business Universiteit and Academic Director of Nyenrode’s Master of Tax Law. His main research fields are tax law, financial reporting, real estate valuation, real estate finance, and real estate markets. Apart from his position at Nyenrode, Tom is chairman of the Competence Center for Real Estate of the Dutch Tax Authorities. Tom is also visiting professor of Real Estate and of Tax Law at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow). He has written many books, articles, research reports and columns on: (national and international) taxation; real estate valuation; real estate finance; financial reporting; integrity; European and Southeast Asian real estate markets; investment analysis; investment behavior. https://www.nyenrode.nl/en/faculty-and-research/people/p/tom-berkhout.