Focus op Estate planning 2020

Informatie

In deze editie van Focus op bespreken prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols en mr. dr. C.G. Dijkstra de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van estate planning. De docenten staan onder andere stil bij de toepassing van art. 10 SW. Zo is er een recent arrest waar gekeken wordt naar het toepassen van art. 10 lid 9 SW in plaats van art. 10 lid 1 SW bij de ik-oma-clausule. Verder passeert de bedrijfsopvolgingsregeling de revue. Hieromtrent hebben zich interessante ontwikkelingen voorgedaan. Tenslotte komt een arrest aan bod waar erfgenamen de gemaakte zorgkosten van de erflater betalen en deze als persoonsgebonden aftrek ten laste van hun eigen inkomen willen brengen.

Deze cursus is opgenomen in januari 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rondom de toepassing van art. 10 SW
 • kunt u aangeven wanneer lid 9 en wanneer lid 1 van art. 10 SW van toepassing is bij de ik-oma-clausule
 • bent u weer bij wat betreft rechtspraak aangaande de bedrijfsopvolgingsregeling
 • weet u hoe de door erfgenamen betaalde zorgkosten van de erflater fiscaal behandeld dienen te worden
 • kunt u aangeven of de bezitstermijn van vijf jaren in de bedrijfsopvolgingsregeling afzonderlijk dient te worden toegepast op een indirect gehouden aanmerkelijk aandelenbelang

Auteur

 • prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

  Bernard Schols promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een dissertatie over de executeur(-testamentair). Sinds 2004 is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate Planning te Nijmegen. Bernard Schols is een veelgevraagd spreker over erfrecht in brede zin en is onder meer als hoofdredacteur verbonden aan het tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat.

 • mr. dr. C.G. Dijkstra

  Chris Dijkstra houdt zich als directeur van Watermill in het bijzonder bezig met het familiebedrijf. Dit heeft als adviseur maar ook als wetenschapper zijn aandacht. Ook waar het gaat om de fiscaliteit van de betrokken personen, denk bijvoorbeeld aan de DGA. Dit zowel in nationale als internationale context. Voor meer informatie: www.watermill.nl of www.chrisdijkstra.nl.