Bescherming van erfgenamen tegen schulden

Informatie

In deze actuele cursus wordt de 'Wet bescherming erfgenamen tegen schulden' (Wet BETS) besproken. Deze is op 1 september 2016 in werking getreden. De Wet BETS beperkt de aanvaardingsfictie van art. 4:192 BW door te bepalen in welke gevallen sprake is van zuiver aanvaarden. Zuiver aanvaarden kan grote financiële risico's met zich brengen indien de nalatenschap ‘onder water staat’. Het zuiver aanvaarden wordt doorgaans afgeleid uit gedragingen van de potentiële erfgenaam. Daarnaast heeft de wet een nieuw art. 4:194a BW geïntroduceerd, dat tot doel heeft erfgenamen te beschermen tegen onverwachte schulden van de erflater. Schulden waar de zuiver aanvaard hebbende erfgenaam geen rekening mee heeft gehouden en ook geen rekening mee had hoeven houden.

In deze praktijkgerichte cursus wordt uitgebreid ingegaan op de vraag wanneer na 1 september 2016 sprake is van zuiver aanvaarden en hoe men zich kan beschermen tegen het impulsief aanvaarden van een nalatenschap. Ook komt diepgaand de kwestie van de ‘onverwachte schulden van de erflater’ aan de orde en hoe men zich van de aansprakelijkheid in privé voor die schulden kan bevrijden. Dit zodanig dat men niet in privé kan worden aangesproken voor zo'n schuld. Tot slot wordt ook het overgangsrecht besproken. Na afloop van deze cursus kunt u de 'Wet bescherming erfgenamen tegen schulden' succesvol toepassen in de praktijk. 

Deze cursus is opgenomen eind juni 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u potentiële erfgenamen verantwoord adviseren over de keuzes ter zake het aanvaarden van een nalatenschap;
  • kunt u uitleggen hoe u bescherming biedt aan een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard en bij wie door (een) onverwachte schuld(en) een aanvankelijk positieve nalatenschap negatief blijkt te worden.

Auteur

  • prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

    Fons Stollenwerck is thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, tot 1 februari 2020 raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (notariskamer). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2008 tot 2020 was hij voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Tevens is hij (hoofd)redacteur van diverse juridische tijdschriften en compendia, hoofddocent Grotius/EPN specialisatieopleiding Estate Planning, en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad EPN.