Actualiteiten Ondernemingsrecht 2024

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus Actualiteiten Ondernemingsrecht 2024 bespreken em. prof. mr. Niek Zaman en prof. mr. Kid Schwarz wetgeving en jurisprudentie op het gebied van ondernemingsrecht uit de periode begin 2023 tot en met april 2024. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de Wet online oprichting, de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie, grensoverschrijdende herstructureringen, consultatie Besloten vennootschap met een maatschappelijk doel (BVm) en steward-ownership.

Daarnaast bespreken de docenten jurisprudentie van onder andere de Ondernemingskamer, de Hoge Raad en de Rechtbank Amsterdam.

Deze cursus is ontwikkeld in april 2024. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u welke wetten recent in werking zijn getreden
 • kent u de ins en outs van de wet online oprichting bv
 • bent u in staat een gefundeerde mening te vormen over de alternatieve eigendomsstructuur steward-ownership
 • heeft u kennis van recente rechtspraak binnen het ondernemingsrecht in de periode begin 2023 tot en met april 2024

Auteur

 • em. prof. mr. Niek Zaman

  Niek Zaman is als counsel verbonden aan Loyens & Loeff, waar hij 29 jaar notaris en partner is geweest. Daarnaast is hij emeritus hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteiten te Leiden en Utrecht. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en in het daaraan gelieerde familievermogensrecht. Niek Zaman is als auteur betrokken bij een aantal boeken over fusies en splitsingen en de stichting en vereniging. Hij was voorzitter van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (van de NOvA en de KNB) en lid van de Expertgroep Flex-BV en de Werkgroep Personenvennootschappen. Daarnaast maakte hij 12 jaar deel uit van de Commissie Vennootschapsrecht (Ministerie van Justitie). Tenslotte behoort hij tot de hoofdredactie van SDU Commentaar Ondernemingsrecht.

 • prof. mr. Kid Schwarz

  Kid Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als partner verbonden aan Baker Tilly NV. Hij publiceert op het brede terrein van het ondernemingsrecht. Kid Schwarz is redactielid van het TvOB en van de losbladige Rechtspersonen en redacteur van de boekenreeks Ius Commune Europeum alsook van de hoofdredactie van de serie van het Instituut voor Ondernemingsrecht. Daarnaast is hij fellow van het Maastricht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation policies (ICGI) en voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten