Tegenstrijdige belangen bij rechtspersonen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus Tegenstrijdige belangen bij rechtspersonen bespreekt prof. mr. C.A. (Kid) Schwarz de wettelijke regeling van tegenstrijdige belangen bij nv, bv, vereniging en stichting. Hij fileert de wettelijke regeling en doet suggesties voor de praktische hantering. Hierbij komen thema’s aan de orde als de statutaire inbedding van de wettelijke regeling, de regeling van tegenstrijdige belangen in relatie tot het dividendbeleid bij de bv en de benadering van tegenstrijdige belangen bij de stichting. De docent staat daarnaast stil bij de uitdijende aansprakelijkheid van de leden van het toezichthoudend orgaan bij vereniging en stichting, dat sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen op 1 juli 2021 als Raad van Commissarissen wordt aangemerkt. Ook voor dit orgaan heeft de regeling van tegenstrijdige belangen directe consequenties waar het betreft de taak en aansprakelijkheden bij zich manifesterende tegenstrijdige belangen.

Deze cursus is ontwikkeld in februari 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u wat de verschillende verschijningsvormen van tegenstrijdige belangen zijn
 • bent u op de hoogte van de dwingendrechtelijke en aanvullend rechtelijke aspecten van de wettelijke regeling
 • kent u tegenstrijdige belangen en dividendbeleid bij de bv
 • kent u tegenstrijdige belangen bij vereniging en stichting

Auteur

 • prof. mr. Kid Schwarz

  Kid Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als partner verbonden aan Baker Tilly NV. Hij publiceert op het brede terrein van het ondernemingsrecht. Kid Schwarz is redactielid van het TvOB en van de losbladige Rechtspersonen en redacteur van de boekenreeks Ius Commune Europeum alsook van de hoofdredactie van de serie van het Instituut voor Ondernemingsrecht. Daarnaast is hij fellow van het Maastricht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation policies (ICGI) en voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten