Turboliquidatie, nog steeds quick and dirty?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In Nederland wordt het merendeel van de bv’s ontbonden via turboliquidatie. Met het nemen van het ontbindingsbesluit verdwijnt de bv, zonder een daaropvolgende vereffeningsprocedure. De turboliquidatie leek de afgelopen jaren een geschikte tool voor fraudeurs te zijn geworden en ook de positie van de schuldeisers zag er betreurend uit; zij hadden geen toegang tot de administratie van een verdwenen bv. Met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (15 november 2023) probeert de minister hier verandering in te brengen. Maar hoewel met deze wet de eerste stappen naar een betere positie voor schuldeisers lijken te worden gezet, is het de vraag of het zijn belofte zal waarmaken. In deze cursus bespreekt mr. dr. Samantha Renssen het fenomeen turboliquidatie, de voor- en nadelen van deze ontbindingswijze, de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie en de mogelijke gevolgen hiervan voor de rechtspraktijk.

Deze cursus is opgenomen in februari 2024 voor advocaten. Gezien de relevantie van het onderwerp, is de cursus na overleg met de docent ook voor notarissen beschikbaar gesteld.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heeft u inzicht in de turboliquidatie als ontbindingswijze
 • bent u op de hoogte van de voor- en nadelen die kleven aan turboliquidatie
 • bent u op de hoogte van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie
 • kent u de mogelijke gevolgen van deze wet voor de rechtspraktijk

Auteur

 • mr. dr. Samantha Renssen

  Samantha Renssen is universitair docent Ondernemings- en Insolventierecht aan Maastricht University. Daar verdedigde zij in 2015 met succes haar proefschrift over de turboliquidatie van de bv. Sindsdien focust haar onderzoek zich op turboliquidaties en herstructureringen. Samantha werkt daarnaast bij LexQuire als inhouse legal research associate. Ook is ze gastdocent aan de China EU School of Law (Beijing) en aan het FHR Insitute for Higher Education (Paramaribo). Samantha is redactielid van het Tijdschrift voor Vennootschapsrecht, Rechtspersonenrecht en Ondernemingsbestuur, HERO en INS Updates.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten