Notarieel tucht- en gedragsrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Onderscheidend voor een notaris is dat hij notariële akten maakt en mag verlijden. Hij moet ervoor zorgen dat zijn akten rechtsgeldig zijn en de zekerheid geven dat het beoogde rechtsgevolg ook werkelijk intreedt. Uitgangspunt is dat de notaris onpartijdig is. Hij kan ook optreden als partijadviseur, dus zonder dat zijn optreden is gerelateerd aan een akte. Maar ook dan blijft hij notaris.

De bevoegdheid van de notaris is een belangrijke omdat hij schriftelijke bewijsstukken produceert met een bijzondere status en – doorgaans – een bijzonder rechtsgevolg: tenuitvoerlegging van de in de akte opgenomen verplichtingen van partijen over en weer is mogelijk zonder tussenkomst van de rechter. Die status, dat rechtsgevolg en zijn verplichte bijstand rechtvaardigen dat er aan het werk van de notaris hoge eisen worden gesteld. Die eisen vloeien voort uit de Wet op het notarisambt (Wna) en de daarop gebaseerde regelgeving, waaronder de Verordening beroeps- en gedragsregels (Vbg). Zij worden nader ingevuld door tuchtrechtspraak. In deze cursus leert mr. M.I.W.E. (Madeleine) Hillen-Muns u de geldende notariële wet- en regelgeving toe te passen in uw dagelijkse praktijk.

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u inschatten wanneer u met ethische dillema's te maken krijgt
 • kent u de vier kernwaarden van het notarisambt
 • herkent u situaties die de vier kernwaarden uitdagen 
 • heeft u handvatten hoe om te gaan met de eisen die door wet- en regelgeving en de jurisprudentie aan de notaris worden gesteld

Auteur

 • mr. Madeleine Hillen-Muns

  Madeleine Hillen heeft gewerkt als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek en is als gerechtsauditeur verbonden geweest aan het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Daarnaast was zij rechter-plaatsvervanger. Zij was juridisch adviseur van de KNB onder meer op het gebied van de Notariswet. Ze is nu een van de adviseurs van het Notarieel Bureau. 

   

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten