Vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Een vakantiehuisje op een Waddeneiland: maakt het uit of je als partner meebetaalt aan de verkrijging of aan de aflossing? Wel als het gaat om het recht op vergoeding.

In deze cursus behandelt prof. mr. A.H.N. (Fons) Stollenwerck de verschillende soorten vergoedingsrechten binnen het huwelijksvermogensrecht. Zowel de vergoedingsrechten op grond van de wet als krachtens rechtspraak komen aan bod. Voor verschillende situaties wordt benoemd hoe de wettelijke algehele en wettelijke beperkte gemeenschap van goederen daarin verschillen.

Het vertrekpunt is het door de Hoge Raad omschreven vergoedingsrecht in de arresten van 5 april 2019 en 7 oktober 2022. De volgende onderwerpen worden besproken:


Deze cursus is geactualiseerd en volledig vernieuwd in februari 2024.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de verschillende soorten vergoedingsrechten beschrijven
 • past u art. 1:84 BW en art. 1:87 BW op de juiste wijze toe
 • kunt u het verschil tussen de nominaliteits- en beleggingsleer benoemen
 • past u art. 1:95a BW en art. 1:96 lid 3 BW correct toe
 • weet u welke uitspraken relevant zijn voor het vergoedingsrecht in het huwelijksvermogensrecht

Auteur

 • prof. mr. Fons Stollenwerck

  Fons Stollenwerck is thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, oud-raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (de notariskamer). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2008 tot 2020 was hij voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Tevens is hij (hoofd)redacteur van diverse juridische tijdschriften en compendia, hoofddocent Grotius/EPN specialisatieopleiding Estate Planning en Grotius specialisatieopleiding Erfrecht, en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad EPN. Fons is gepromoveerd op het erfrechtelijk onderwerp 'Het fideï-commis de residuo'.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten